Miejsca do odwiedzenia w Bułgaria

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

Potwierdzone przypadki

699180

Zgony

28656

Coat of arms: Bułgaria

 

BG

Kodem ISO

+359

Kod telefoniczny

Europe/Sofia

Strefa czasowa

Sofia

Stolica

Najbardziej popularnych miasta

AksakowoObwód Warna
Populacja:8 162
AlbenaObwód Dobricz
Populacja:0
ArbanasiObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:349
AsenowgradObwód Płowdiw
Populacja:52 634
AydemirObwód Silistra
Populacja:6 515
BałczikObwód Dobricz
Populacja:12 690
BankjaObwód miejski Sofia
Populacja:11 667
BanskoObwód Błagojewgrad
Populacja:8 207
BełogradczikObwód Widyń
Populacja:5 391
BerkowicaObwód Montana
Populacja:13 532
BistricaObwód miejski Sofia
Populacja:4 694
BłagojewgradObwód Błagojewgrad
Populacja:75 079
BotewgradObwód sofijski
Populacja:21 241
BożuriszteObwód sofijski
Populacja:5 425
BuchowoObwód miejski Sofia
Populacja:2 882
BurgasObwód Burgas
Populacja:206 371
Bjała, RuseObwód Ruse
Populacja:8 831
Bjała SłatinaObwód Wraca
Populacja:12 519
CzepełareObwód Smolan
Populacja:5 310
CzepinciObwód miejski Sofia
Populacja:2 457
Czerwen brjagObwód Plewen
Populacja:13 818
CzirpanObwód Stara Zagora
Populacja:16 315
DimitrowgradObwód Chaskowo
Populacja:39 303
DobriczObwód Dobricz
Populacja:84 502
Dołna MitropolijaObwód Plewen
Populacja:3 393
Dołni DybnikObwód Plewen
Populacja:4 485
DułowoObwód Silistra
Populacja:7 076
DupnicaObwód Kiustendił
Populacja:37 081
ElenaObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:5 596
Elin PelinObwód sofijski
Populacja:7 430
GabrowoObwód Gabrowo
Populacja:59 611
GyłybowoObwód Stara Zagora
Populacja:8 612
Złote PiaskiObwód Warna
Populacja:0
Gorna OrjachowicaObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:32 792
CharmanliObwód Chaskowo
Populacja:20 719
ChaskowoObwód Chaskowo
Populacja:76 587
KyrdżaliObwód Kyrdżali
Populacja:49 421
KazanłykObwód Stara Zagora
Populacja:50 353
KaziczeneObwód miejski Sofia
Populacja:4 912
KostinbrodObwód sofijski
Populacja:11 744
KotełObwód Sliwen
Populacja:5 806
KiustendiłObwód Kiustendił
Populacja:47 640
ŁomObwód Montana
Populacja:24 181
ŁoweczObwód Łowecz
Populacja:37 297
ŁozenObwód miejski Sofia
Populacja:6 078
ŁozenecObwód Burgas
Populacja:687
LaskowecObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:8 557
MezdraObwód Wraca
Populacja:10 670
MomcziłgradObwód Kyrdżali
Populacja:8 349
MontanaObwód Montana
Populacja:44 502
NegowanObwód miejski Sofia
Populacja:1 860
NesebyrObwód Burgas
Populacja:14 157
Nowa ZagoraObwód Sliwen
Populacja:23 238
Nowi IskyrObwód miejski Sofia
Populacja:13 964
Nowi PazarObwód Szumen
Populacja:13 318
ObzorObwód Burgas
Populacja:2 618
OmurtagObwód Tyrgowiszte
Populacja:9 155
PamporowoObwód Smolan
Populacja:0
PyrwomajObwód Płowdiw
Populacja:13 984
Paweł banjaObwód Stara Zagora
Populacja:2 823
PazardżikObwód Pazardżik
Populacja:76 739
PernikObwód Pernik
Populacja:78 342
PetyrczObwód sofijski
Populacja:2 122
PlewenObwód Plewen
Populacja:111 567
PłowdiwObwód Płowdiw
Populacja:368 983
PolikrajszteObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:1 866
PomorieObwód Burgas
Populacja:13 919
ProwadijaObwód Warna
Populacja:12 954
RadnewoObwód Stara Zagora
Populacja:13 160
RadomirObwód Pernik
Populacja:14 232
RazgradObwód Razgrad
Populacja:35 049
RazłogObwód Błagojewgrad
Populacja:12 789
RomanObwód Wraca
Populacja:2 961
RuseObwód Ruse
Populacja:159 798
SamokowObwód sofijski
Populacja:27 193
Saparewa banjaObwód Kiustendił
Populacja:4 128
SewliewoObwód Gabrowo
Populacja:24 332
SzumenObwód Szumen
Populacja:88 777
SilistraObwód Silistra
Populacja:37 923
SliwenObwód Sliwen
Populacja:95 806
SliwnicaObwód sofijski
Populacja:7 186
SofiaObwód miejski Sofia
Populacja:1 286 383
SozopolObwód Burgas
Populacja:5 195
Stara ZagoraObwód Stara Zagora
Populacja:149 266
StudenaObwód Pernik
Populacja:1 698
Słoneczny BrzegObwód Burgas
Populacja:0
Sweti WłasObwód Burgas
Populacja:4 141
SwetowraczeneObwód miejski Sofia
Populacja:2 154
SwogeObwód sofijski
Populacja:7 975
TyrgowiszteObwód Tyrgowiszte
Populacja:39 578
TerwełObwód Dobricz
Populacja:6 729
TrjawnaObwód Gabrowo
Populacja:9 478
WarnaObwód Warna
Populacja:348 058
WyrszecObwód Montana
Populacja:6 220
Weliki PresławObwód Szumen
Populacja:8 843
Wielkie TyrnowoObwód Wielkie Tyrnowo
Populacja:71 150
WidyńObwód Widyń
Populacja:50 977
WładajaObwód miejski Sofia
Populacja:3 515
WracaObwód Wraca
Populacja:60 877
JambołObwód Jamboł
Populacja:76 599

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy