Коронавирусните диаграми показват симптоми на COVID-19, разпространение, смъртност в България

Coat of arms: България
БългарияCovid-19, България
873.975k699.18k524.385k349.59k174.795k008 март24 юни11 октомври27 януари16 май01 септември03 декември 08 март: 2 Потвърдени случаи09 март: 4 Потвърдени случаи10 март: 4 Потвърдени случаи11 март: 6 Потвърдени случаи12 март: 7 Потвърдени случаи13 март: 7 Потвърдени случаи14 март: 7 Потвърдени случаи15 март: 43 Потвърдени случаи16 март: 51 Потвърдени случаи17 март: 67 Потвърдени случаи18 март: 81 Потвърдени случаи19 март: 94 Потвърдени случаи20 март: 94 Потвърдени случаи21 март: 127 Потвърдени случаи22 март: 163 Потвърдени случаи23 март: 185 Потвърдени случаи24 март: 201 Потвърдени случаи25 март: 220 Потвърдени случаи26 март: 242 Потвърдени случаи27 март: 264 Потвърдени случаи28 март: 293 Потвърдени случаи29 март: 331 Потвърдени случаи30 март: 346 Потвърдени случаи31 март: 359 Потвърдени случаи01 април: 399 Потвърдени случаи02 април: 422 Потвърдени случаи03 април: 457 Потвърдени случаи04 април: 485 Потвърдени случаи05 април: 503 Потвърдени случаи06 април: 531 Потвърдени случаи07 април: 549 Потвърдени случаи07 април: 577 Потвърдени случаи08 април: 593 Потвърдени случаи09 април: 624 Потвърдени случаи10 април: 635 Потвърдени случаи11 април: 635 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи13 април: 661 Потвърдени случаи14 април: 735 Потвърдени случаи15 април: 747 Потвърдени случаи16 април: 783 Потвърдени случаи17 април: 800 Потвърдени случаи18 април: 865 Потвърдени случаи19 април: 878 Потвърдени случаи20 април: 894 Потвърдени случаи21 април: 929 Потвърдени случаи22 април: 975 Потвърдени случаи23 април: 1024 Потвърдени случаи24 април: 1097 Потвърдени случаи25 април: 1188 Потвърдени случаи26 април: 1247 Потвърдени случаи27 април: 1300 Потвърдени случаи28 април: 1363 Потвърдени случаи29 април: 1399 Потвърдени случаи30 април: 1447 Потвърдени случаи01 май: 1506 Потвърдени случаи02 май: 1555 Потвърдени случаи03 май: 1594 Потвърдени случаи04 май: 1618 Потвърдени случаи05 май: 1652 Потвърдени случаи06 май: 1704 Потвърдени случаи07 май: 1778 Потвърдени случаи08 май: 1829 Потвърдени случаи09 май: 1872 Потвърдени случаи10 май: 1921 Потвърдени случаи11 май: 1965 Потвърдени случаи12 май: 1990 Потвърдени случаи13 май: 2023 Потвърдени случаи14 май: 2069 Потвърдени случаи15 май: 2100 Потвърдени случаи16 май: 2174 Потвърдени случаи17 май: 2175 Потвърдени случаи18 май: 2211 Потвърдени случаи19 май: 2235 Потвърдени случаи20 май: 2259 Потвърдени случаи21 май: 2292 Потвърдени случаи22 май: 2331 Потвърдени случаи23 май: 2372 Потвърдени случаи24 май: 2408 Потвърдени случаи25 май: 2427 Потвърдени случаи26 май: 2433 Потвърдени случаи27 май: 2460 Потвърдени случаи28 май: 2460 Потвърдени случаи29 май: 2477 Потвърдени случаи30 май: 2485 Потвърдени случаи31 май: 2499 Потвърдени случаи01 юни: 2513 Потвърдени случаи02 юни: 2519 Потвърдени случаи03 юни: 2538 Потвърдени случаи04 юни: 2560 Потвърдени случаи05 юни: 2585 Потвърдени случаи06 юни: 2627 Потвърдени случаи07 юни: 2711 Потвърдени случаи08 юни: 2727 Потвърдени случаи09 юни: 2810 Потвърдени случаи10 юни: 2889 Потвърдени случаи11 юни: 2993 Потвърдени случаи12 юни: 3086 Потвърдени случаи13 юни: 3191 Потвърдени случаи14 юни: 3266 Потвърдени случаи15 юни: 3290 Потвърдени случаи16 юни: 3341 Потвърдени случаи17 юни: 3453 Потвърдени случаи18 юни: 3542 Потвърдени случаи19 юни: 3674 Потвърдени случаи20 юни: 3755 Потвърдени случаи21 юни: 3872 Потвърдени случаи22 юни: 3905 Потвърдени случаи23 юни: 3984 Потвърдени случаи24 юни: 4114 Потвърдени случаи25 юни: 4242 Потвърдени случаи26 юни: 4408 Потвърдени случаи27 юни: 4513 Потвърдени случаи28 юни: 4625 Потвърдени случаи29 юни: 4691 Потвърдени случаи30 юни: 4831 Потвърдени случаи01 юли: 4989 Потвърдени случаи02 юли: 5154 Потвърдени случаи03 юли: 5315 Потвърдени случаи04 юли: 5497 Потвърдени случаи05 юли: 5677 Потвърдени случаи06 юли: 5740 Потвърдени случаи07 юли: 5914 Потвърдени случаи08 юли: 6102 Потвърдени случаи09 юли: 6342 Потвърдени случаи10 юли: 6672 Потвърдени случаи11 юли: 6964 Потвърдени случаи12 юли: 7175 Потвърдени случаи13 юли: 7252 Потвърдени случаи14 юли: 7411 Потвърдени случаи15 юли: 7645 Потвърдени случаи16 юли: 7877 Потвърдени случаи17 юли: 8144 Потвърдени случаи18 юли: 8442 Потвърдени случаи19 юли: 8638 Потвърдени случаи20 юли: 8733 Потвърдени случаи21 юли: 8929 Потвърдени случаи22 юли: 9254 Потвърдени случаи23 юли: 9584 Потвърдени случаи24 юли: 9853 Потвърдени случаи25 юли: 10123 Потвърдени случаи26 юли: 10312 Потвърдени случаи27 юли: 10427 Потвърдени случаи28 юли: 10621 Потвърдени случаи29 юли: 10871 Потвърдени случаи30 юли: 11155 Потвърдени случаи31 юли: 11420 Потвърдени случаи01 август: 11690 Потвърдени случаи02 август: 11836 Потвърдени случаи03 август: 11955 Потвърдени случаи04 август: 12159 Потвърдени случаи05 август: 12414 Потвърдени случаи06 август: 12717 Потвърдени случаи07 август: 13014 Потвърдени случаи08 август: 13014 Потвърдени случаи09 август: 13343 Потвърдени случаи10 август: 13396 Потвърдени случаи11 август: 13512 Потвърдени случаи12 август: 13722 Потвърдени случаи13 август: 13893 Потвърдени случаи14 август: 13893 Потвърдени случаи15 август: 14243 Потвърдени случаи16 август: 14333 Потвърдени случаи17 август: 14365 Потвърдени случаи18 август: 14500 Потвърдени случаи19 август: 14669 Потвърдени случаи20 август: 14820 Потвърдени случаи21 август: 14962 Потвърдени случаи22 август: 15131 Потвърдени случаи23 август: 15131 Потвърдени случаи24 август: 15287 Потвърдени случаи25 август: 15386 Потвърдени случаи26 август: 15589 Потвърдени случаи27 август: 15751 Потвърдени случаи28 август: 15908 Потвърдени случаи29 август: 16065 Потвърдени случаи30 август: 16164 Потвърдени случаи31 август: 16190 Потвърдени случаи01 септември: 16266 Потвърдени случаи02 септември: 16454 Потвърдени случаи03 септември: 16617 Потвърдени случаи04 септември: 16775 Потвърдени случаи05 септември: 16954 Потвърдени случаи06 септември: 17050 Потвърдени случаи07 септември: 17089 Потвърдени случаи08 септември: 17146 Потвърдени случаи09 септември: 17313 Потвърдени случаи10 септември: 17435 Потвърдени случаи11 септември: 17598 Потвърдени случаи12 септември: 17799 Потвърдени случаи13 септември: 17891 Потвърдени случаи14 септември: 17918 Потвърдени случаи15 септември: 18061 Потвърдени случаи16 септември: 18216 Потвърдени случаи17 септември: 18390 Потвърдени случаи18 септември: 18544 Потвърдени случаи19 септември: 18733 Потвърдени случаи20 септември: 18819 Потвърдени случаи21 септември: 18863 Потвърдени случаи22 септември: 19014 Потвърдени случаи23 септември: 19123 Потвърдени случаи24 септември: 19283 Потвърдени случаи25 септември: 19573 Потвърдени случаи26 септември: 19828 Потвърдени случаи27 септември: 19997 Потвърдени случаи28 септември: 20055 Потвърдени случаи29 септември: 20271 Потвърдени случаи30 септември: 20547 Потвърдени случаи01 октомври: 20833 Потвърдени случаи02 октомври: 20833 Потвърдени случаи03 октомври: 21336 Потвърдени случаи04 октомври: 21518 Потвърдени случаи05 октомври: 21587 Потвърдени случаи06 октомври: 21870 Потвърдени случаи07 октомври: 22306 Потвърдени случаи08 октомври: 22743 Потвърдени случаи09 октомври: 23259 Потвърдени случаи10 октомври: 23871 Потвърдени случаи11 октомври: 24319 Потвърдени случаи12 октомври: 24402 Потвърдени случаи13 октомври: 24989 Потвърдени случаи14 октомври: 25774 Потвърдени случаи15 октомври: 26593 Потвърдени случаи16 октомври: 27507 Потвърдени случаи17 октомври: 28505 Потвърдени случаи18 октомври: 29108 Потвърдени случаи19 октомври: 29503 Потвърдени случаи20 октомври: 30527 Потвърдени случаи21 октомври: 31863 Потвърдени случаи22 октомври: 33335 Потвърдени случаи23 октомври: 34930 Потвърдени случаи24 октомври: 36519 Потвърдени случаи25 октомври: 37562 Потвърдени случаи26 октомври: 37889 Потвърдени случаи27 октомври: 40132 Потвърдени случаи28 октомври: 42701 Потвърдени случаи29 октомври: 45461 Потвърдени случаи30 октомври: 48150 Потвърдени случаи31 октомври: 51041 Потвърдени случаи01 ноември: 52844 Потвърдени случаи02 ноември: 54069 Потвърдени случаи03 ноември: 56496 Потвърдени случаи04 ноември: 60537 Потвърдени случаи05 ноември: 64591 Потвърдени случаи06 ноември: 64591 Потвърдени случаи07 ноември: 72184 Потвърдени случаи08 ноември: 74485 Потвърдени случаи09 ноември: 75160 Потвърдени случаи10 ноември: 78976 Потвърдени случаи11 ноември: 83366 Потвърдени случаи12 ноември: 87311 Потвърдени случаи13 ноември: 90725 Потвърдени случаи14 ноември: 94937 Потвърдени случаи15 ноември: 97435 Потвърдени случаи16 ноември: 98251 Потвърдени случаи17 ноември: 101770 Потвърдени случаи18 ноември: 106598 Потвърдени случаи19 ноември: 110536 Потвърдени случаи20 ноември: 114435 Потвърдени случаи21 ноември: 118418 Потвърдени случаи22 ноември: 120697 Потвърдени случаи23 ноември: 121820 Потвърдени случаи24 ноември: 124966 Потвърдени случаи25 ноември: 129348 Потвърдени случаи26 ноември: 133060 Потвърдени случаи27 ноември: 136628 Потвърдени случаи28 ноември: 139955 Потвърдени случаи29 ноември: 141747 Потвърдени случаи30 ноември: 142486 Потвърдени случаи01 декември: 145300 Потвърдени случаи02 декември: 148775 Потвърдени случаи03 декември: 151913 Потвърдени случаи04 декември: 155193 Потвърдени случаи05 декември: 158807 Потвърдени случаи06 декември: 160844 Потвърдени случаи07 декември: 161421 Потвърдени случаи08 декември: 164185 Потвърдени случаи09 декември: 168165 Потвърдени случаи10 декември: 171493 Потвърдени случаи11 декември: 174568 Потвърдени случаи12 декември: 177665 Потвърдени случаи13 декември: 178952 Потвърдени случаи14 декември: 179449 Потвърдени случаи15 декември: 181544 Потвърдени случаи16 декември: 184287 Потвърдени случаи17 декември: 186246 Потвърдени случаи18 декември: 188288 Потвърдени случаи19 декември: 190027 Потвърдени случаи20 декември: 191029 Потвърдени случаи21 декември: 191195 Потвърдени случаи22 декември: 192472 Потвърдени случаи23 декември: 194271 Потвърдени случаи24 декември: 195886 Потвърдени случаи25 декември: 196658 Потвърдени случаи26 декември: 196915 Потвърдени случаи27 декември: 197384 Потвърдени случаи28 декември: 197716 Потвърдени случаи29 декември: 198053 Потвърдени случаи30 декември: 199491 Потвърдени случаи31 декември: 201220 Потвърдени случаи01 януари: 202266 Потвърдени случаи02 януари: 202540 Потвърдени случаи03 януари: 202880 Потвърдени случаи04 януари: 203051 Потвърдени случаи05 януари: 204080 Потвърдени случаи06 януари: 205390 Потвърдени случаи07 януари: 206392 Потвърдени случаи08 януари: 207259 Потвърдени случаи09 януари: 208012 Потвърдени случаи10 януари: 208406 Потвърдени случаи11 януари: 208511 Потвърдени случаи12 януари: 209131 Потвърдени случаи13 януари: 209881 Потвърдени случаи14 януари: 210416 Потвърдени случаи15 януари: 210951 Потвърдени случаи16 януари: 211503 Потвърдени случаи17 януари: 211736 Потвърдени случаи18 януари: 211813 Потвърдени случаи19 януари: 212383 Потвърдени случаи20 януари: 212927 Потвърдени случаи21 януари: 213409 Потвърдени случаи22 януари: 213864 Потвърдени случаи23 януари: 214430 Потвърдени случаи24 януари: 214696 Потвърдени случаи25 януари: 214817 Потвърдени случаи26 януари: 215589 Потвърдени случаи27 януари: 216416 Потвърдени случаи28 януари: 217014 Потвърдени случаи29 януари: 217574 Потвърдени случаи30 януари: 218269 Потвърдени случаи31 януари: 218618 Потвърдени случаи01 февруари: 218748 Потвърдени случаи02 февруари: 219580 Потвърдени случаи03 февруари: 220547 Потвърдени случаи04 февруари: 221266 Потвърдени случаи05 февруари: 222149 Потвърдени случаи06 февруари: 223059 Потвърдени случаи07 февруари: 223552 Потвърдени случаи08 февруари: 223734 Потвърдени случаи09 февруари: 224849 Потвърдени случаи10 февруари: 226061 Потвърдени случаи11 февруари: 226974 Потвърдени случаи12 февруари: 228044 Потвърдени случаи13 февруари: 229010 Потвърдени случаи14 февруари: 229516 Потвърдени случаи15 февруари: 229679 Потвърдени случаи16 февруари: 230747 Потвърдени случаи17 февруари: 232096 Потвърдени случаи18 февруари: 233342 Потвърдени случаи19 февруари: 234428 Потвърдени случаи20 февруари: 235891 Потвърдени случаи21 февруари: 236439 Потвърдени случаи22 февруари: 236666 Потвърдени случаи23 февруари: 238591 Потвърдени случаи24 февруари: 240391 Потвърдени случаи25 февруари: 242124 Потвърдени случаи26 февруари: 243946 Потвърдени случаи27 февруари: 245627 Потвърдени случаи28 февруари: 246706 Потвърдени случаи01 март: 247038 Потвърдени случаи02 март: 249626 Потвърдени случаи03 март: 252029 Потвърдени случаи04 март: 253183 Потвърдени случаи05 март: 255381 Потвърдени случаи06 март: 258385 Потвърдени случаи07 март: 259811 Потвърдени случаи08 март: 260308 Потвърдени случаи09 март: 263303 Потвърдени случаи10 март: 266805 Потвърдени случаи11 март: 269579 Потвърдени случаи12 март: 272700 Потвърдени случаи13 март: 275859 Потвърдени случаи14 март: 277878 Потвърдени случаи15 март: 278557 Потвърдени случаи16 март: 283194 Потвърдени случаи17 март: 287568 Потвърдени случаи18 март: 291769 Потвърдени случаи19 март: 295777 Потвърдени случаи20 март: 299939 Потвърдени случаи21 март: 302480 Потвърдени случаи22 март: 303423 Потвърдени случаи23 март: 307890 Потвърдени случаи24 март: 312741 Потвърдени случаи25 март: 317116 Потвърдени случаи26 март: 321104 Потвърдени случаи27 март: 325233 Потвърдени случаи28 март: 327770 Потвърдени случаи29 март: 328753 Потвърдени случаи30 март: 333250 Потвърдени случаи31 март: 338426 Потвърдени случаи01 април: 342633 Потвърдени случаи02 април: 346327 Потвърдени случаи03 април: 350340 Потвърдени случаи04 април: 352259 Потвърдени случаи05 април: 352999 Потвърдени случаи06 април: 356859 Потвърдени случаи07 април: 356859 Потвърдени случаи08 април: 364419 Потвърдени случаи09 април: 367376 Потвърдени случаи10 април: 370179 Потвърдени случаи11 април: 371531 Потвърдени случаи12 април: 371993 Потвърдени случаи13 април: 375115 Потвърдени случаи14 април: 378059 Потвърдени случаи15 април: 380576 Потвърдени случаи16 април: 382761 Потвърдени случаи17 април: 384887 Потвърдени случаи18 април: 385963 Потвърдени случаи19 април: 386381 Потвърдени случаи20 април: 388815 Потвърдени случаи21 април: 390911 Потвърдени случаи22 април: 392913 Потвърдени случаи23 април: 392913 Потвърдени случаи24 април: 396302 Потвърдени случаи25 април: 397100 Потвърдени случаи26 април: 397500 Потвърдени случаи27 април: 399259 Потвърдени случаи28 април: 401109 Потвърдени случаи29 април: 402491 Потвърдени случаи30 април: 403728 Потвърдени случаи01 май: 404380 Потвърдени случаи02 май: 404846 Потвърдени случаи03 май: 405194 Потвърдени случаи04 май: 405825 Потвърдени случаи05 май: 406192 Потвърдени случаи06 май: 407827 Потвърдени случаи07 май: 408372 Потвърдени случаи08 май: 409495 Потвърдени случаи09 май: 409961 Потвърдени случаи10 май: 410202 Потвърдени случаи11 май: 411280 Потвърдени случаи12 май: 412157 Потвърдени случаи13 май: 412814 Потвърдени случаи14 май: 413320 Потвърдени случаи15 май: 413838 Потвърдени случаи16 май: 414041 Потвърдени случаи17 май: 414192 Потвърдени случаи18 май: 414869 Потвърдени случаи19 май: 415326 Потвърдени случаи20 май: 415687 Потвърдени случаи21 май: 416055 Потвърдени случаи22 май: 416417 Потвърдени случаи23 май: 416565 Потвърдени случаи24 май: 416646 Потвърдени случаи25 май: 416646 Потвърдени случаи26 май: 417133 Потвърдени случаи27 май: 417526 Потвърдени случаи28 май: 417819 Потвърдени случаи29 май: 418106 Потвърдени случаи30 май: 418221 Потвърдени случаи31 май: 418274 Потвърдени случаи01 юни: 418577 Потвърдени случаи02 юни: 418813 Потвърдени случаи03 юни: 419010 Потвърдени случаи04 юни: 419180 Потвърдени случаи05 юни: 419337 Потвърдени случаи06 юни: 419426 Потвърдени случаи07 юни: 419473 Потвърдени случаи08 юни: 419681 Потвърдени случаи09 юни: 419859 Потвърдени случаи10 юни: 419990 Потвърдени случаи11 юни: 420090 Потвърдени случаи12 юни: 420213 Потвърдени случаи13 юни: 420294 Потвърдени случаи14 юни: 420336 Потвърдени случаи15 юни: 420493 Потвърдени случаи16 юни: 420654 Потвърдени случаи17 юни: 420749 Потвърдени случаи18 юни: 420859 Потвърдени случаи19 юни: 420964 Потвърдени случаи20 юни: 421005 Потвърдени случаи21 юни: 421032 Потвърдени случаи22 юни: 421152 Потвърдени случаи23 юни: 421246 Потвърдени случаи24 юни: 421339 Потвърдени случаи25 юни: 421401 Потвърдени случаи26 юни: 421487 Потвърдени случаи27 юни: 421515 Потвърдени случаи28 юни: 421531 Потвърдени случаи29 юни: 421646 Потвърдени случаи30 юни: 421751 Потвърдени случаи01 юли: 421829 Потвърдени случаи02 юли: 421902 Потвърдени случаи03 юли: 421983 Потвърдени случаи04 юли: 422034 Потвърдени случаи05 юли: 422034 Потвърдени случаи06 юли: 422151 Потвърдени случаи07 юли: 422238 Потвърдени случаи08 юли: 422298 Потвърдени случаи09 юли: 422353 Потвърдени случаи10 юли: 422414 Потвърдени случаи11 юли: 422446 Потвърдени случаи12 юли: 422462 Потвърдени случаи13 юли: 422545 Потвърдени случаи14 юли: 422619 Потвърдени случаи15 юли: 422703 Потвърдени случаи16 юли: 422797 Потвърдени случаи17 юли: 422873 Потвърдени случаи18 юли: 422930 Потвърдени случаи19 юли: 422965 Потвърдени случаи20 юли: 423078 Потвърдени случаи21 юли: 423223 Потвърдени случаи22 юли: 423319 Потвърдени случаи23 юли: 423440 Потвърдени случаи24 юли: 423575 Потвърдени случаи25 юли: 423629 Потвърдени случаи26 юли: 423686 Потвърдени случаи27 юли: 423879 Потвърдени случаи28 юли: 424079 Потвърдени случаи29 юли: 424295 Потвърдени случаи30 юли: 424872 Потвърдени случаи31 юли: 424872 Потвърдени случаи01 август: 425054 Потвърдени случаи02 август: 425148 Потвърдени случаи03 август: 425541 Потвърдени случаи04 август: 426003 Потвърдени случаи05 август: 426432 Потвърдени случаи06 август: 426932 Потвърдени случаи07 август: 427481 Потвърдени случаи08 август: 427873 Потвърдени случаи09 август: 428049 Потвърдени случаи10 август: 428823 Потвърдени случаи11 август: 429628 Потвърдени случаи12 август: 430410 Потвърдени случаи13 август: 431292 Потвърдени случаи14 август: 432339 Потвърдени случаи15 август: 432962 Потвърдени случаи16 август: 433234 Потвърдени случаи17 август: 434535 Потвърдени случаи18 август: 435940 Потвърдени случаи19 август: 437327 Потвърдени случаи20 август: 438698 Потвърдени случаи21 август: 440066 Потвърдени случаи22 август: 440911 Потвърдени случаи23 август: 441295 Потвърдени случаи24 август: 443186 Потвърдени случаи25 август: 445097 Потвърдени случаи26 август: 446698 Потвърдени случаи27 август: 448431 Потвърдени случаи28 август: 450144 Потвърдени случаи29 август: 451148 Потвърдени случаи30 август: 451599 Потвърдени случаи31 август: 453689 Потвърдени случаи01 септември: 455742 Потвърдени случаи02 септември: 457487 Потвърдени случаи03 септември: 459051 Потвърдени случаи04 септември: 460691 Потвърдени случаи05 септември: 461545 Потвърдени случаи06 септември: 462033 Потвърдени случаи07 септември: 462710 Потвърдени случаи08 септември: 464715 Потвърдени случаи09 септември: 466671 Потвърдени случаи10 септември: 468300 Потвърдени случаи11 септември: 468300 Потвърдени случаи12 септември: 470835 Потвърдени случаи13 септември: 471272 Потвърдени случаи14 септември: 473270 Потвърдени случаи15 септември: 475299 Потвърдени случаи16 септември: 477161 Потвърдени случаи17 септември: 478885 Потвърдени случаи18 септември: 480777 Потвърдени случаи19 септември: 481728 Потвърдени случаи20 септември: 482186 Потвърдени случаи21 септември: 484546 Потвърдени случаи22 септември: 486738 Потвърдени случаи23 септември: 487588 Потвърдени случаи24 септември: 489423 Потвърдени случаи25 септември: 491327 Потвърдени случаи26 септември: 492365 Потвърдени случаи27 септември: 492861 Потвърдени случаи28 септември: 495397 Потвърдени случаи29 септември: 497970 Потвърдени случаи30 септември: 500112 Потвърдени случаи01 октомври: 502162 Потвърдени случаи02 октомври: 504253 Потвърдени случаи03 октомври: 505481 Потвърдени случаи04 октомври: 505994 Потвърдени случаи05 октомври: 505994 Потвърдени случаи06 октомври: 511666 Потвърдени случаи07 октомври: 514208 Потвърдени случаи08 октомври: 516510 Потвърдени случаи09 октомври: 518995 Потвърдени случаи10 октомври: 520241 Потвърдени случаи11 октомври: 520862 Потвърдени случаи12 октомври: 524333 Потвърдени случаи13 октомври: 527802 Потвърдени случаи14 октомври: 531129 Потвърдени случаи15 октомври: 534312 Потвърдени случаи16 октомври: 537752 Потвърдени случаи17 октомври: 539619 Потвърдени случаи18 октомври: 540619 Потвърдени случаи19 октомври: 545598 Потвърдени случаи20 октомври: 550555 Потвърдени случаи21 октомври: 555077 Потвърдени случаи22 октомври: 559893 Потвърдени случаи23 октомври: 564719 Потвърдени случаи24 октомври: 568073 Потвърдени случаи25 октомври: 569443 Потвърдени случаи26 октомври: 575306 Потвърдени случаи27 октомври: 582122 Потвърдени случаи28 октомври: 587765 Потвърдени случаи29 октомври: 592943 Потвърдени случаи30 октомври: 598199 Потвърдени случаи31 октомври: 601035 Потвърдени случаи01 ноември: 602492 Потвърдени случаи02 ноември: 608499 Потвърдени случаи03 ноември: 614362 Потвърдени случаи04 ноември: 619284 Потвърдени случаи05 ноември: 623946 Потвърдени случаи06 ноември: 628680 Потвърдени случаи07 ноември: 631506 Потвърдени случаи08 ноември: 632762 Потвърдени случаи09 ноември: 638048 Потвърдени случаи10 ноември: 643003 Потвърдени случаи11 ноември: 646856 Потвърдени случаи12 ноември: 650063 Потвърдени случаи13 ноември: 653209 Потвърдени случаи14 ноември: 654819 Потвърдени случаи15 ноември: 655647 Потвърдени случаи16 ноември: 658870 Потвърдени случаи17 ноември: 662739 Потвърдени случаи18 ноември: 665578 Потвърдени случаи19 ноември: 668363 Потвърдени случаи20 ноември: 671100 Потвърдени случаи21 ноември: 672555 Потвърдени случаи22 ноември: 673288 Потвърдени случаи23 ноември: 676750 Потвърдени случаи24 ноември: 679983 Потвърдени случаи25 ноември: 682552 Потвърдени случаи26 ноември: 684922 Потвърдени случаи27 ноември: 687410 Потвърдени случаи28 ноември: 688628 Потвърдени случаи29 ноември: 689356 Потвърдени случаи30 ноември: 692376 Потвърдени случаи01 декември: 695057 Потвърдени случаи02 декември: 697162 Потвърдени случаи03 декември: 699180 Потвърдени случаи69918008 март: 0 Смъртни случаи09 март: 0 Смъртни случаи10 март: 0 Смъртни случаи11 март: 0 Смъртни случаи12 март: 1 Смъртни случаи13 март: 1 Смъртни случаи14 март: 1 Смъртни случаи15 март: 2 Смъртни случаи16 март: 2 Смъртни случаи17 март: 2 Смъртни случаи18 март: 2 Смъртни случаи19 март: 3 Смъртни случаи20 март: 3 Смъртни случаи21 март: 3 Смъртни случаи22 март: 3 Смъртни случаи23 март: 3 Смъртни случаи24 март: 3 Смъртни случаи25 март: 3 Смъртни случаи26 март: 3 Смъртни случаи27 март: 3 Смъртни случаи28 март: 3 Смъртни случаи29 март: 7 Смъртни случаи30 март: 8 Смъртни случаи31 март: 8 Смъртни случаи01 април: 8 Смъртни случаи02 април: 10 Смъртни случаи03 април: 10 Смъртни случаи04 април: 14 Смъртни случаи05 април: 17 Смъртни случаи06 април: 20 Смъртни случаи07 април: 22 Смъртни случаи07 април: 23 Смъртни случаи08 април: 24 Смъртни случаи09 април: 24 Смъртни случаи10 април: 25 Смъртни случаи11 април: 25 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи13 април: 28 Смъртни случаи14 април: 36 Смъртни случаи15 април: 36 Смъртни случаи16 април: 37 Смъртни случаи17 април: 38 Смъртни случаи18 април: 41 Смъртни случаи19 април: 41 Смъртни случаи20 април: 42 Смъртни случаи21 април: 43 Смъртни случаи22 април: 45 Смъртни случаи23 април: 49 Смъртни случаи24 април: 52 Смъртни случаи25 април: 54 Смъртни случаи26 април: 55 Смъртни случаи27 април: 56 Смъртни случаи28 април: 58 Смъртни случаи29 април: 58 Смъртни случаи30 април: 64 Смъртни случаи01 май: 66 Смъртни случаи02 май: 68 Смъртни случаи03 май: 72 Смъртни случаи04 май: 73 Смъртни случаи05 май: 78 Смъртни случаи06 май: 80 Смъртни случаи07 май: 84 Смъртни случаи08 май: 84 Смъртни случаи09 май: 86 Смъртни случаи10 май: 90 Смъртни случаи11 май: 91 Смъртни случаи12 май: 93 Смъртни случаи13 май: 95 Смъртни случаи14 май: 96 Смъртни случаи15 май: 99 Смъртни случаи16 май: 105 Смъртни случаи17 май: 105 Смъртни случаи18 май: 108 Смъртни случаи19 май: 110 Смъртни случаи20 май: 112 Смъртни случаи21 май: 116 Смъртни случаи22 май: 120 Смъртни случаи23 май: 125 Смъртни случаи24 май: 126 Смъртни случаи25 май: 130 Смъртни случаи26 май: 130 Смъртни случаи27 май: 133 Смъртни случаи28 май: 133 Смъртни случаи29 май: 134 Смъртни случаи30 май: 136 Смъртни случаи31 май: 139 Смъртни случаи01 юни: 140 Смъртни случаи02 юни: 140 Смъртни случаи03 юни: 144 Смъртни случаи04 юни: 146 Смъртни случаи05 юни: 147 Смъртни случаи06 юни: 159 Смъртни случаи07 юни: 160 Смъртни случаи08 юни: 160 Смъртни случаи09 юни: 164 Смъртни случаи10 юни: 167 Смъртни случаи11 юни: 167 Смъртни случаи12 юни: 168 Смъртни случаи13 юни: 172 Смъртни случаи14 юни: 172 Смъртни случаи15 юни: 174 Смъртни случаи16 юни: 176 Смъртни случаи17 юни: 181 Смъртни случаи18 юни: 184 Смъртни случаи19 юни: 190 Смъртни случаи20 юни: 193 Смъртни случаи21 юни: 199 Смъртни случаи22 юни: 199 Смъртни случаи23 юни: 207 Смъртни случаи24 юни: 208 Смъртни случаи25 юни: 209 Смъртни случаи26 юни: 211 Смъртни случаи27 юни: 215 Смъртни случаи28 юни: 216 Смъртни случаи29 юни: 219 Смъртни случаи30 юни: 223 Смъртни случаи01 юли: 230 Смъртни случаи02 юли: 232 Смъртни случаи03 юли: 232 Смъртни случаи04 юли: 239 Смъртни случаи05 юли: 241 Смъртни случаи06 юли: 246 Смъртни случаи07 юли: 250 Смъртни случаи08 юли: 254 Смъртни случаи09 юли: 259 Смъртни случаи10 юли: 262 Смъртни случаи11 юли: 267 Смъртни случаи12 юли: 267 Смъртни случаи13 юли: 268 Смъртни случаи14 юли: 276 Смъртни случаи15 юли: 283 Смъртни случаи16 юли: 289 Смъртни случаи17 юли: 293 Смъртни случаи18 юли: 297 Смъртни случаи19 юли: 299 Смъртни случаи20 юли: 300 Смъртни случаи21 юли: 308 Смъртни случаи22 юли: 313 Смъртни случаи23 юли: 321 Смъртни случаи24 юли: 329 Смъртни случаи25 юли: 337 Смъртни случаи26 юли: 338 Смъртни случаи27 юли: 340 Смъртни случаи28 юли: 347 Смъртни случаи29 юли: 355 Смъртни случаи30 юли: 368 Смъртни случаи31 юли: 374 Смъртни случаи01 август: 383 Смъртни случаи02 август: 385 Смъртни случаи03 август: 388 Смъртни случаи04 август: 404 Смъртни случаи05 август: 415 Смъртни случаи06 август: 424 Смъртни случаи07 август: 435 Смъртни случаи08 август: 435 Смъртни случаи09 август: 445 Смъртни случаи10 август: 447 Смъртни случаи11 август: 459 Смъртни случаи12 август: 471 Смъртни случаи13 август: 482 Смъртни случаи14 август: 482 Смъртни случаи15 август: 492 Смъртни случаи16 август: 495 Смъртни случаи17 август: 498 Смъртни случаи18 август: 512 Смъртни случаи19 август: 519 Смъртни случаи20 август: 527 Смъртни случаи21 август: 532 Смъртни случаи22 август: 539 Смъртни случаи23 август: 539 Смъртни случаи24 август: 545 Смъртни случаи25 август: 563 Смъртни случаи26 август: 572 Смъртни случаи27 август: 586 Смъртни случаи28 август: 594 Смъртни случаи29 август: 603 Смъртни случаи30 август: 605 Смъртни случаи31 август: 613 Смъртни случаи01 септември: 629 Смъртни случаи02 септември: 642 Смъртни случаи03 септември: 648 Смъртни случаи04 септември: 658 Смъртни случаи05 септември: 665 Смъртни случаи06 септември: 671 Смъртни случаи07 септември: 676 Смъртни случаи08 септември: 677 Смъртни случаи09 септември: 692 Смъртни случаи10 септември: 702 Смъртни случаи11 септември: 706 Смъртни случаи12 септември: 713 Смъртни случаи13 септември: 717 Смъртни случаи14 септември: 720 Смъртни случаи15 септември: 729 Смъртни случаи16 септември: 736 Смъртни случаи17 септември: 739 Смъртни случаи18 септември: 749 Смъртни случаи19 септември: 753 Смъртни случаи20 септември: 755 Смъртни случаи21 септември: 761 Смъртни случаи22 септември: 765 Смъртни случаи23 септември: 767 Смъртни случаи24 септември: 779 Смъртни случаи25 септември: 785 Смъртни случаи26 септември: 789 Смъртни случаи27 септември: 789 Смъртни случаи28 септември: 796 Смъртни случаи29 септември: 807 Смъртни случаи30 септември: 813 Смъртни случаи01 октомври: 825 Смъртни случаи02 октомври: 825 Смъртни случаи03 октомври: 838 Смъртни случаи04 октомври: 841 Смъртни случаи05 октомври: 844 Смъртни случаи06 октомври: 854 Смъртни случаи07 октомври: 862 Смъртни случаи08 октомври: 873 Смъртни случаи09 октомври: 880 Смъртни случаи10 октомври: 887 Смъртни случаи11 октомври: 891 Смъртни случаи12 октомври: 892 Смъртни случаи13 октомври: 915 Смъртни случаи14 октомври: 923 Смъртни случаи15 октомври: 929 Смъртни случаи16 октомври: 944 Смъртни случаи17 октомври: 958 Смъртни случаи18 октомври: 968 Смъртни случаи19 октомври: 986 Смъртни случаи20 октомври: 1008 Смъртни случаи21 октомври: 1019 Смъртни случаи22 октомври: 1048 Смъртни случаи23 октомври: 1064 Смъртни случаи24 октомври: 1077 Смъртни случаи25 октомври: 1084 Смъртни случаи26 октомври: 1094 Смъртни случаи27 октомври: 1136 Смъртни случаи28 октомври: 1161 Смъртни случаи29 октомври: 1197 Смъртни случаи30 октомври: 1225 Смъртни случаи31 октомври: 1254 Смъртни случаи01 ноември: 1279 Смъртни случаи02 ноември: 1298 Смъртни случаи03 ноември: 1349 Смъртни случаи04 ноември: 1412 Смъртни случаи05 ноември: 1466 Смъртни случаи06 ноември: 1466 Смъртни случаи07 ноември: 1576 Смъртни случаи08 ноември: 1632 Смъртни случаи09 ноември: 1665 Смъртни случаи10 ноември: 1771 Смъртни случаи11 ноември: 1851 Смъртни случаи12 ноември: 1898 Смъртни случаи13 ноември: 1970 Смъртни случаи14 ноември: 2055 Смъртни случаи15 ноември: 2091 Смъртни случаи16 ноември: 2130 Смъртни случаи17 ноември: 2282 Смъртни случаи18 ноември: 2413 Смъртни случаи19 ноември: 2530 Смъртни случаи20 ноември: 2649 Смъртни случаи21 ноември: 2778 Смъртни случаи22 ноември: 2820 Смъртни случаи23 ноември: 2880 Смъртни случаи24 ноември: 3069 Смъртни случаи25 ноември: 3226 Смъртни случаи26 ноември: 3367 Смъртни случаи27 ноември: 3529 Смъртни случаи28 ноември: 3680 Смъртни случаи29 ноември: 3749 Смъртни случаи30 ноември: 3814 Смъртни случаи01 декември: 4035 Смъртни случаи02 декември: 4188 Смъртни случаи03 декември: 4347 Смъртни случаи04 декември: 4503 Смъртни случаи05 декември: 4650 Смъртни случаи06 декември: 4729 Смъртни случаи07 декември: 4797 Смъртни случаи08 декември: 5010 Смъртни случаи09 декември: 5156 Смъртни случаи10 декември: 5283 Смъртни случаи11 декември: 5405 Смъртни случаи12 декември: 5562 Смъртни случаи13 декември: 5626 Смъртни случаи14 декември: 5688 Смъртни случаи15 декември: 5838 Смъртни случаи16 декември: 6005 Смъртни случаи17 декември: 6196 Смъртни случаи18 декември: 6339 Смъртни случаи19 декември: 6496 Смъртни случаи20 декември: 6551 Смъртни случаи21 декември: 6609 Смъртни случаи22 декември: 6765 Смъртни случаи23 декември: 6879 Смъртни случаи24 декември: 6978 Смъртни случаи25 декември: 7023 Смъртни случаи26 декември: 7073 Смъртни случаи27 декември: 7123 Смъртни случаи28 декември: 7164 Смъртни случаи29 декември: 7251 Смъртни случаи30 декември: 7405 Смъртни случаи31 декември: 7515 Смъртни случаи01 януари: 7576 Смъртни случаи02 януари: 7604 Смъртни случаи03 януари: 7644 Смъртни случаи04 януари: 7678 Смъртни случаи05 януари: 7835 Смъртни случаи06 януари: 7902 Смъртни случаи07 януари: 7961 Смъртни случаи08 януари: 8017 Смъртни случаи09 януари: 8078 Смъртни случаи10 януари: 8097 Смъртни случаи11 януари: 8126 Смъртни случаи12 януари: 8232 Смъртни случаи13 януари: 8279 Смъртни случаи14 януари: 8349 Смъртни случаи15 януари: 8396 Смъртни случаи16 януари: 8457 Смъртни случаи17 януари: 8474 Смъртни случаи18 януари: 8483 Смъртни случаи19 януари: 8565 Смъртни случаи20 януари: 8614 Смъртни случаи21 януари: 8651 Смъртни случаи22 януари: 8741 Смъртни случаи23 януари: 8799 Смъртни случаи24 януари: 8811 Смъртни случаи25 януари: 8820 Смъртни случаи26 януари: 8880 Смъртни случаи27 януари: 8916 Смъртни случаи28 януари: 8944 Смъртни случаи29 януари: 8973 Смъртни случаи30 януари: 9008 Смъртни случаи31 януари: 9028 Смъртни случаи01 февруари: 9045 Смъртни случаи02 февруари: 9142 Смъртни случаи03 февруари: 9178 Смъртни случаи04 февруари: 9218 Смъртни случаи05 февруари: 9272 Смъртни случаи06 февруари: 9302 Смъртни случаи07 февруари: 9311 Смъртни случаи08 февруари: 9331 Смъртни случаи09 февруари: 9420 Смъртни случаи10 февруари: 9482 Смъртни случаи11 февруари: 9527 Смъртни случаи12 февруари: 9561 Смъртни случаи13 февруари: 9594 Смъртни случаи14 февруари: 9608 Смъртни случаи15 февруари: 9624 Смъртни случаи16 февруари: 9671 Смъртни случаи17 февруари: 9703 Смъртни случаи18 февруари: 9744 Смъртни случаи19 февруари: 9786 Смъртни случаи20 февруари: 9821 Смъртни случаи21 февруари: 9839 Смъртни случаи22 февруари: 9854 Смъртни случаи23 февруари: 9933 Смъртни случаи24 февруари: 9978 Смъртни случаи25 февруари: 10026 Смъртни случаи26 февруари: 10079 Смъртни случаи27 февруари: 10128 Смъртни случаи28 февруари: 10167 Смъртни случаи01 март: 10191 Смъртни случаи02 март: 10308 Смъртни случаи03 март: 10391 Смъртни случаи04 март: 10413 Смъртни случаи05 март: 10506 Смъртни случаи06 март: 10571 Смъртни случаи07 март: 10593 Смъртни случаи08 март: 10614 Смъртни случаи09 март: 10764 Смъртни случаи10 март: 10902 Смъртни случаи11 март: 10999 Смъртни случаи12 март: 11094 Смъртни случаи13 март: 11196 Смъртни случаи14 март: 11234 Смъртни случаи15 март: 11285 Смъртни случаи16 март: 11472 Смъртни случаи17 март: 11579 Смъртни случаи18 март: 11715 Смъртни случаи19 март: 11817 Смъртни случаи20 март: 11932 Смъртни случаи21 март: 11966 Смъртни случаи22 март: 12019 Смъртни случаи23 март: 12188 Смъртни случаи24 март: 12307 Смъртни случаи25 март: 12413 Смъртни случаи26 март: 12512 Смъртни случаи27 март: 12601 Смъртни случаи28 март: 12650 Смъртни случаи29 март: 12710 Смъртни случаи30 март: 12913 Смъртни случаи31 март: 13068 Смъртни случаи01 април: 13197 Смъртни случаи02 април: 13313 Смъртни случаи03 април: 13438 Смъртни случаи04 април: 13507 Смъртни случаи05 април: 13589 Смъртни случаи06 април: 13786 Смъртни случаи07 април: 13786 Смъртни случаи08 април: 14034 Смъртни случаи09 април: 14170 Смъртни случаи10 април: 14308 Смъртни случаи11 април: 14351 Смъртни случаи12 април: 14418 Смъртни случаи13 април: 14619 Смъртни случаи14 април: 14746 Смъртни случаи15 април: 14871 Смъртни случаи16 април: 14979 Смъртни случаи17 април: 15100 Смъртни случаи18 април: 15138 Смъртни случаи19 април: 15195 Смъртни случаи20 април: 15412 Смъртни случаи21 април: 15518 Смъртни случаи22 април: 15618 Смъртни случаи23 април: 15618 Смъртни случаи24 април: 15826 Смъртни случаи25 април: 15859 Смъртни случаи26 април: 15907 Смъртни случаи27 април: 16101 Смъртни случаи28 април: 16182 Смъртни случаи29 април: 16278 Смъртни случаи30 април: 16368 Смъртни случаи01 май: 16399 Смъртни случаи02 май: 16444 Смъртни случаи03 май: 16492 Смъртни случаи04 май: 16548 Смъртни случаи05 май: 16609 Смъртни случаи06 май: 16773 Смъртни случаи07 май: 16800 Смъртни случаи08 май: 16886 Смъртни случаи09 май: 16902 Смъртни случаи10 май: 16929 Смъртни случаи11 май: 17045 Смъртни случаи12 май: 17104 Смъртни случаи13 май: 17150 Смъртни случаи14 май: 17194 Смъртни случаи15 май: 17243 Смъртни случаи16 май: 17250 Смъртни случаи17 май: 17259 Смъртни случаи18 май: 17343 Смъртни случаи19 май: 17379 Смъртни случаи20 май: 17416 Смъртни случаи21 май: 17447 Смъртни случаи22 май: 17474 Смъртни случаи23 май: 17487 Смъртни случаи24 май: 17496 Смъртни случаи25 май: 17496 Смъртни случаи26 май: 17581 Смъртни случаи27 май: 17617 Смъртни случаи28 май: 17637 Смъртни случаи29 май: 17652 Смъртни случаи30 май: 17657 Смъртни случаи31 май: 17662 Смъртни случаи01 юни: 17700 Смъртни случаи02 юни: 17726 Смъртни случаи03 юни: 17747 Смъртни случаи04 юни: 17792 Смъртни случаи05 юни: 17810 Смъртни случаи06 юни: 17813 Смъртни случаи07 юни: 17820 Смъртни случаи08 юни: 17854 Смъртни случаи09 юни: 17860 Смъртни случаи10 юни: 17872 Смъртни случаи11 юни: 17887 Смъртни случаи12 юни: 17893 Смъртни случаи13 юни: 17898 Смъртни случаи14 юни: 17900 Смъртни случаи15 юни: 17915 Смъртни случаи16 юни: 17932 Смъртни случаи17 юни: 17957 Смъртни случаи18 юни: 17980 Смъртни случаи19 юни: 17987 Смъртни случаи20 юни: 17989 Смъртни случаи21 юни: 17990 Смъртни случаи22 юни: 18000 Смъртни случаи23 юни: 18008 Смъртни случаи24 юни: 18013 Смъртни случаи25 юни: 18022 Смъртни случаи26 юни: 18026 Смъртни случаи27 юни: 18027 Смъртни случаи28 юни: 18027 Смъртни случаи29 юни: 18040 Смъртни случаи30 юни: 18049 Смъртни случаи01 юли: 18061 Смъртни случаи02 юли: 18067 Смъртни случаи03 юли: 18083 Смъртни случаи04 юли: 18084 Смъртни случаи05 юли: 18084 Смъртни случаи06 юли: 18125 Смъртни случаи07 юли: 18127 Смъртни случаи08 юли: 18129 Смъртни случаи09 юли: 18134 Смъртни случаи10 юли: 18138 Смъртни случаи11 юли: 18140 Смъртни случаи12 юли: 18140 Смъртни случаи13 юли: 18144 Смъртни случаи14 юли: 18154 Смъртни случаи15 юли: 18158 Смъртни случаи16 юли: 18163 Смъртни случаи17 юли: 18169 Смъртни случаи18 юли: 18169 Смъртни случаи19 юли: 18174 Смъртни случаи20 юли: 18177 Смъртни случаи21 юли: 18184 Смъртни случаи22 юли: 18187 Смъртни случаи23 юли: 18189 Смъртни случаи24 юли: 18193 Смъртни случаи25 юли: 18193 Смъртни случаи26 юли: 18194 Смъртни случаи27 юли: 18199 Смъртни случаи28 юли: 18203 Смъртни случаи29 юли: 18205 Смъртни случаи30 юли: 18211 Смъртни случаи31 юли: 18211 Смъртни случаи01 август: 18213 Смъртни случаи02 август: 18215 Смъртни случаи03 август: 18222 Смъртни случаи04 август: 18225 Смъртни случаи05 август: 18229 Смъртни случаи06 август: 18243 Смъртни случаи07 август: 18251 Смъртни случаи08 август: 18252 Смъртни случаи09 август: 18255 Смъртни случаи10 август: 18278 Смъртни случаи11 август: 18288 Смъртни случаи12 август: 18306 Смъртни случаи13 август: 18321 Смъртни случаи14 август: 18332 Смъртни случаи15 август: 18339 Смъртни случаи16 август: 18344 Смъртни случаи17 август: 18376 Смъртни случаи18 август: 18395 Смъртни случаи19 август: 18411 Смъртни случаи20 август: 18438 Смъртни случаи21 август: 18459 Смъртни случаи22 август: 18467 Смъртни случаи23 август: 18475 Смъртни случаи24 август: 18532 Смъртни случаи25 август: 18565 Смъртни случаи26 август: 18613 Смъртни случаи27 август: 18647 Смъртни случаи28 август: 18690 Смъртни случаи29 август: 18705 Смъртни случаи30 август: 18731 Смъртни случаи31 август: 18840 Смъртни случаи01 септември: 18896 Смъртни случаи02 септември: 18950 Смъртни случаи03 септември: 19001 Смъртни случаи04 септември: 19051 Смъртни случаи05 септември: 19083 Смъртни случаи06 септември: 19115 Смъртни случаи07 септември: 19149 Смъртни случаи08 септември: 19270 Смъртни случаи09 септември: 19335 Смъртни случаи10 септември: 19387 Смъртни случаи11 септември: 19387 Смъртни случаи12 септември: 19469 Смъртни случаи13 септември: 19522 Смъртни случаи14 септември: 19661 Смъртни случаи15 септември: 19744 Смъртни случаи16 септември: 19809 Смъртни случаи17 септември: 19876 Смъртни случаи18 септември: 19955 Смъртни случаи19 септември: 19985 Смъртни случаи20 септември: 20028 Смъртни случаи21 септември: 20166 Смъртни случаи22 септември: 20224 Смъртни случаи23 септември: 20251 Смъртни случаи24 септември: 20350 Смъртни случаи25 септември: 20423 Смъртни случаи26 септември: 20449 Смъртни случаи27 септември: 20489 Смъртни случаи28 септември: 20638 Смъртни случаи29 септември: 20725 Смъртни случаи30 септември: 20812 Смъртни случаи01 октомври: 20882 Смъртни случаи02 октомври: 20969 Смъртни случаи03 октомври: 20995 Смъртни случаи04 октомври: 21038 Смъртни случаи05 октомври: 21038 Смъртни случаи06 октомври: 21320 Смъртни случаи07 октомври: 21411 Смъртни случаи08 октомври: 21505 Смъртни случаи09 октомври: 21586 Смъртни случаи10 октомври: 21616 Смъртни случаи11 октомври: 21656 Смъртни случаи12 октомври: 21813 Смъртни случаи13 октомври: 21906 Смъртни случаи14 октомври: 22004 Смъртни случаи15 октомври: 22102 Смъртни случаи16 октомври: 22188 Смъртни случаи17 октомври: 22231 Смъртни случаи18 октомври: 22274 Смъртни случаи19 октомври: 22488 Смъртни случаи20 октомври: 22612 Смъртни случаи21 октомври: 22719 Смъртни случаи22 октомври: 22839 Смъртни случаи23 октомври: 22975 Смъртни случаи24 октомври: 23033 Смъртни случаи25 октомври: 23073 Смъртни случаи26 октомври: 23316 Смъртни случаи27 октомври: 23440 Смъртни случаи28 октомври: 23594 Смъртни случаи29 октомври: 23718 Смъртни случаи30 октомври: 23872 Смъртни случаи31 октомври: 23918 Смъртни случаи01 ноември: 23999 Смъртни случаи02 ноември: 24309 Смъртни случаи03 ноември: 24454 Смъртни случаи04 ноември: 24589 Смъртни случаи05 ноември: 24755 Смъртни случаи06 ноември: 24940 Смъртни случаи07 ноември: 25005 Смъртни случаи08 ноември: 25074 Смъртни случаи09 ноември: 25408 Смъртни случаи10 ноември: 25555 Смъртни случаи11 ноември: 25754 Смъртни случаи12 ноември: 25950 Смъртни случаи13 ноември: 26125 Смъртни случаи14 ноември: 26191 Смъртни случаи15 ноември: 26279 Смъртни случаи16 ноември: 26555 Смъртни случаи17 ноември: 26676 Смъртни случаи18 ноември: 26840 Смъртни случаи19 ноември: 26985 Смъртни случаи20 ноември: 27124 Смъртни случаи21 ноември: 27180 Смъртни случаи22 ноември: 27253 Смъртни случаи23 ноември: 27507 Смъртни случаи24 ноември: 27658 Смъртни случаи25 ноември: 27778 Смъртни случаи26 ноември: 27891 Смъртни случаи27 ноември: 27996 Смъртни случаи28 ноември: 28043 Смъртни случаи29 ноември: 28101 Смъртни случаи30 ноември: 28325 Смъртни случаи01 декември: 28453 Смъртни случаи02 декември: 28542 Смъртни случаи03 декември: 28656 Смъртни случаи28656 Потвърдени случаиСмъртни случаи
873.975k699.18k524.385k349.59k174.795k008 март24 юни11 октомври27 януари16 май01 септември03 декември 09 март: 4 Потвърдени случаи10 март: 4 Потвърдени случаи11 март: 6 Потвърдени случаи12 март: 7 Потвърдени случаи13 март: 7 Потвърдени случаи14 март: 7 Потвърдени случаи15 март: 43 Потвърдени случаи16 март: 51 Потвърдени случаи17 март: 67 Потвърдени случаи18 март: 81 Потвърдени случаи19 март: 94 Потвърдени случаи20 март: 94 Потвърдени случаи21 март: 127 Потвърдени случаи22 март: 163 Потвърдени случаи23 март: 185 Потвърдени случаи24 март: 201 Потвърдени случаи25 март: 220 Потвърдени случаи26 март: 242 Потвърдени случаи27 март: 264 Потвърдени случаи28 март: 293 Потвърдени случаи29 март: 331 Потвърдени случаи30 март: 346 Потвърдени случаи31 март: 359 Потвърдени случаи01 април: 399 Потвърдени случаи02 април: 422 Потвърдени случаи03 април: 457 Потвърдени случаи04 април: 485 Потвърдени случаи05 април: 503 Потвърдени случаи06 април: 531 Потвърдени случаи07 април: 549 Потвърдени случаи07 април: 577 Потвърдени случаи08 април: 593 Потвърдени случаи09 април: 624 Потвърдени случаи10 април: 635 Потвърдени случаи11 април: 635 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи13 април: 661 Потвърдени случаи14 април: 735 Потвърдени случаи15 април: 747 Потвърдени случаи16 април: 783 Потвърдени случаи17 април: 800 Потвърдени случаи18 април: 865 Потвърдени случаи19 април: 878 Потвърдени случаи20 април: 894 Потвърдени случаи21 април: 929 Потвърдени случаи22 април: 975 Потвърдени случаи23 април: 1024 Потвърдени случаи24 април: 1097 Потвърдени случаи25 април: 1188 Потвърдени случаи26 април: 1247 Потвърдени случаи27 април: 1300 Потвърдени случаи28 април: 1363 Потвърдени случаи29 април: 1399 Потвърдени случаи30 април: 1447 Потвърдени случаи01 май: 1506 Потвърдени случаи02 май: 1555 Потвърдени случаи03 май: 1594 Потвърдени случаи04 май: 1618 Потвърдени случаи05 май: 1652 Потвърдени случаи06 май: 1704 Потвърдени случаи07 май: 1778 Потвърдени случаи08 май: 1829 Потвърдени случаи09 май: 1872 Потвърдени случаи10 май: 1921 Потвърдени случаи11 май: 1965 Потвърдени случаи12 май: 1990 Потвърдени случаи13 май: 2023 Потвърдени случаи14 май: 2069 Потвърдени случаи15 май: 2100 Потвърдени случаи16 май: 2174 Потвърдени случаи17 май: 2175 Потвърдени случаи18 май: 2211 Потвърдени случаи19 май: 2235 Потвърдени случаи20 май: 2259 Потвърдени случаи21 май: 2292 Потвърдени случаи22 май: 2331 Потвърдени случаи23 май: 2372 Потвърдени случаи24 май: 2408 Потвърдени случаи25 май: 2427 Потвърдени случаи26 май: 2433 Потвърдени случаи27 май: 2460 Потвърдени случаи28 май: 2460 Потвърдени случаи29 май: 2477 Потвърдени случаи30 май: 2485 Потвърдени случаи31 май: 2499 Потвърдени случаи01 юни: 2513 Потвърдени случаи02 юни: 2519 Потвърдени случаи03 юни: 2538 Потвърдени случаи04 юни: 2560 Потвърдени случаи05 юни: 2585 Потвърдени случаи06 юни: 2627 Потвърдени случаи07 юни: 2711 Потвърдени случаи08 юни: 2727 Потвърдени случаи09 юни: 2810 Потвърдени случаи10 юни: 2889 Потвърдени случаи11 юни: 2993 Потвърдени случаи12 юни: 3086 Потвърдени случаи13 юни: 3191 Потвърдени случаи14 юни: 3266 Потвърдени случаи15 юни: 3290 Потвърдени случаи16 юни: 3341 Потвърдени случаи17 юни: 3453 Потвърдени случаи18 юни: 3542 Потвърдени случаи19 юни: 3674 Потвърдени случаи20 юни: 3755 Потвърдени случаи21 юни: 3872 Потвърдени случаи22 юни: 3905 Потвърдени случаи23 юни: 3984 Потвърдени случаи24 юни: 4114 Потвърдени случаи25 юни: 4242 Потвърдени случаи26 юни: 4408 Потвърдени случаи27 юни: 4513 Потвърдени случаи28 юни: 4625 Потвърдени случаи29 юни: 4691 Потвърдени случаи30 юни: 4831 Потвърдени случаи01 юли: 4989 Потвърдени случаи02 юли: 5154 Потвърдени случаи03 юли: 5315 Потвърдени случаи04 юли: 5497 Потвърдени случаи05 юли: 5677 Потвърдени случаи06 юли: 5740 Потвърдени случаи07 юли: 5914 Потвърдени случаи08 юли: 6102 Потвърдени случаи09 юли: 6342 Потвърдени случаи10 юли: 6672 Потвърдени случаи11 юли: 6964 Потвърдени случаи12 юли: 7175 Потвърдени случаи13 юли: 7252 Потвърдени случаи14 юли: 7411 Потвърдени случаи15 юли: 7645 Потвърдени случаи16 юли: 7877 Потвърдени случаи17 юли: 8144 Потвърдени случаи18 юли: 8442 Потвърдени случаи19 юли: 8638 Потвърдени случаи20 юли: 8733 Потвърдени случаи21 юли: 8929 Потвърдени случаи22 юли: 9254 Потвърдени случаи23 юли: 9584 Потвърдени случаи24 юли: 9853 Потвърдени случаи25 юли: 10123 Потвърдени случаи26 юли: 10312 Потвърдени случаи27 юли: 10427 Потвърдени случаи28 юли: 10621 Потвърдени случаи29 юли: 10871 Потвърдени случаи30 юли: 11155 Потвърдени случаи31 юли: 11420 Потвърдени случаи01 август: 11690 Потвърдени случаи02 август: 11836 Потвърдени случаи03 август: 11955 Потвърдени случаи04 август: 12159 Потвърдени случаи05 август: 12414 Потвърдени случаи06 август: 12717 Потвърдени случаи07 август: 13014 Потвърдени случаи08 август: 13014 Потвърдени случаи09 август: 13343 Потвърдени случаи10 август: 13396 Потвърдени случаи11 август: 13512 Потвърдени случаи12 август: 13722 Потвърдени случаи13 август: 13893 Потвърдени случаи14 август: 13893 Потвърдени случаи15 август: 14243 Потвърдени случаи16 август: 14333 Потвърдени случаи17 август: 14365 Потвърдени случаи18 август: 14500 Потвърдени случаи19 август: 14669 Потвърдени случаи20 август: 14820 Потвърдени случаи21 август: 14962 Потвърдени случаи22 август: 15131 Потвърдени случаи23 август: 15131 Потвърдени случаи24 август: 15287 Потвърдени случаи25 август: 15386 Потвърдени случаи26 август: 15589 Потвърдени случаи27 август: 15751 Потвърдени случаи28 август: 15908 Потвърдени случаи29 август: 16065 Потвърдени случаи30 август: 16164 Потвърдени случаи31 август: 16190 Потвърдени случаи01 септември: 16266 Потвърдени случаи02 септември: 16454 Потвърдени случаи03 септември: 16617 Потвърдени случаи04 септември: 16775 Потвърдени случаи05 септември: 16954 Потвърдени случаи06 септември: 17050 Потвърдени случаи07 септември: 17089 Потвърдени случаи08 септември: 17146 Потвърдени случаи09 септември: 17313 Потвърдени случаи10 септември: 17435 Потвърдени случаи11 септември: 17598 Потвърдени случаи12 септември: 17799 Потвърдени случаи13 септември: 17891 Потвърдени случаи14 септември: 17918 Потвърдени случаи15 септември: 18061 Потвърдени случаи16 септември: 18216 Потвърдени случаи17 септември: 18390 Потвърдени случаи18 септември: 18544 Потвърдени случаи19 септември: 18733 Потвърдени случаи20 септември: 18819 Потвърдени случаи21 септември: 18863 Потвърдени случаи22 септември: 19014 Потвърдени случаи23 септември: 19123 Потвърдени случаи24 септември: 19283 Потвърдени случаи25 септември: 19573 Потвърдени случаи26 септември: 19828 Потвърдени случаи27 септември: 19997 Потвърдени случаи28 септември: 20055 Потвърдени случаи29 септември: 20271 Потвърдени случаи30 септември: 20547 Потвърдени случаи01 октомври: 20833 Потвърдени случаи02 октомври: 20833 Потвърдени случаи03 октомври: 21336 Потвърдени случаи04 октомври: 21518 Потвърдени случаи05 октомври: 21587 Потвърдени случаи06 октомври: 21870 Потвърдени случаи07 октомври: 22306 Потвърдени случаи08 октомври: 22743 Потвърдени случаи09 октомври: 23259 Потвърдени случаи10 октомври: 23871 Потвърдени случаи11 октомври: 24319 Потвърдени случаи12 октомври: 24402 Потвърдени случаи13 октомври: 24989 Потвърдени случаи14 октомври: 25774 Потвърдени случаи15 октомври: 26593 Потвърдени случаи16 октомври: 27507 Потвърдени случаи17 октомври: 28505 Потвърдени случаи18 октомври: 29108 Потвърдени случаи19 октомври: 29503 Потвърдени случаи20 октомври: 30527 Потвърдени случаи21 октомври: 31863 Потвърдени случаи22 октомври: 33335 Потвърдени случаи23 октомври: 34930 Потвърдени случаи24 октомври: 36519 Потвърдени случаи25 октомври: 37562 Потвърдени случаи26 октомври: 37889 Потвърдени случаи27 октомври: 40132 Потвърдени случаи28 октомври: 42701 Потвърдени случаи29 октомври: 45461 Потвърдени случаи30 октомври: 48150 Потвърдени случаи31 октомври: 51041 Потвърдени случаи01 ноември: 52844 Потвърдени случаи02 ноември: 54069 Потвърдени случаи03 ноември: 56496 Потвърдени случаи04 ноември: 60537 Потвърдени случаи05 ноември: 64591 Потвърдени случаи06 ноември: 64591 Потвърдени случаи07 ноември: 72184 Потвърдени случаи08 ноември: 74485 Потвърдени случаи09 ноември: 75160 Потвърдени случаи10 ноември: 78976 Потвърдени случаи11 ноември: 83366 Потвърдени случаи12 ноември: 87311 Потвърдени случаи13 ноември: 90725 Потвърдени случаи14 ноември: 94937 Потвърдени случаи15 ноември: 97435 Потвърдени случаи16 ноември: 98251 Потвърдени случаи17 ноември: 101770 Потвърдени случаи18 ноември: 106598 Потвърдени случаи19 ноември: 110536 Потвърдени случаи20 ноември: 114435 Потвърдени случаи21 ноември: 118418 Потвърдени случаи22 ноември: 120697 Потвърдени случаи23 ноември: 121820 Потвърдени случаи24 ноември: 124966 Потвърдени случаи25 ноември: 129348 Потвърдени случаи26 ноември: 133060 Потвърдени случаи27 ноември: 136628 Потвърдени случаи28 ноември: 139955 Потвърдени случаи29 ноември: 141747 Потвърдени случаи30 ноември: 142486 Потвърдени случаи01 декември: 145300 Потвърдени случаи02 декември: 148775 Потвърдени случаи03 декември: 151913 Потвърдени случаи04 декември: 155193 Потвърдени случаи05 декември: 158807 Потвърдени случаи06 декември: 160844 Потвърдени случаи07 декември: 161421 Потвърдени случаи08 декември: 164185 Потвърдени случаи09 декември: 168165 Потвърдени случаи10 декември: 171493 Потвърдени случаи11 декември: 174568 Потвърдени случаи12 декември: 177665 Потвърдени случаи13 декември: 178952 Потвърдени случаи14 декември: 179449 Потвърдени случаи15 декември: 181544 Потвърдени случаи16 декември: 184287 Потвърдени случаи17 декември: 186246 Потвърдени случаи18 декември: 188288 Потвърдени случаи19 декември: 190027 Потвърдени случаи20 декември: 191029 Потвърдени случаи21 декември: 191195 Потвърдени случаи22 декември: 192472 Потвърдени случаи23 декември: 194271 Потвърдени случаи24 декември: 195886 Потвърдени случаи25 декември: 196658 Потвърдени случаи26 декември: 196915 Потвърдени случаи27 декември: 197384 Потвърдени случаи28 декември: 197716 Потвърдени случаи29 декември: 198053 Потвърдени случаи30 декември: 199491 Потвърдени случаи31 декември: 201220 Потвърдени случаи01 януари: 202266 Потвърдени случаи02 януари: 202540 Потвърдени случаи03 януари: 202880 Потвърдени случаи04 януари: 203051 Потвърдени случаи05 януари: 204080 Потвърдени случаи06 януари: 205390 Потвърдени случаи07 януари: 206392 Потвърдени случаи08 януари: 207259 Потвърдени случаи09 януари: 208012 Потвърдени случаи10 януари: 208406 Потвърдени случаи11 януари: 208511 Потвърдени случаи12 януари: 209131 Потвърдени случаи13 януари: 209881 Потвърдени случаи14 януари: 210416 Потвърдени случаи15 януари: 210951 Потвърдени случаи16 януари: 211503 Потвърдени случаи17 януари: 211736 Потвърдени случаи18 януари: 211813 Потвърдени случаи19 януари: 212383 Потвърдени случаи20 януари: 212927 Потвърдени случаи21 януари: 213409 Потвърдени случаи22 януари: 213864 Потвърдени случаи23 януари: 214430 Потвърдени случаи24 януари: 214696 Потвърдени случаи25 януари: 214817 Потвърдени случаи26 януари: 215589 Потвърдени случаи27 януари: 216416 Потвърдени случаи28 януари: 217014 Потвърдени случаи29 януари: 217574 Потвърдени случаи30 януари: 218269 Потвърдени случаи31 януари: 218618 Потвърдени случаи01 февруари: 218748 Потвърдени случаи02 февруари: 219580 Потвърдени случаи03 февруари: 220547 Потвърдени случаи04 февруари: 221266 Потвърдени случаи05 февруари: 222149 Потвърдени случаи06 февруари: 223059 Потвърдени случаи07 февруари: 223552 Потвърдени случаи08 февруари: 223734 Потвърдени случаи09 февруари: 224849 Потвърдени случаи10 февруари: 226061 Потвърдени случаи11 февруари: 226974 Потвърдени случаи12 февруари: 228044 Потвърдени случаи13 февруари: 229010 Потвърдени случаи14 февруари: 229516 Потвърдени случаи15 февруари: 229679 Потвърдени случаи16 февруари: 230747 Потвърдени случаи17 февруари: 232096 Потвърдени случаи18 февруари: 233342 Потвърдени случаи19 февруари: 234428 Потвърдени случаи20 февруари: 235891 Потвърдени случаи21 февруари: 236439 Потвърдени случаи22 февруари: 236666 Потвърдени случаи23 февруари: 238591 Потвърдени случаи24 февруари: 240391 Потвърдени случаи25 февруари: 242124 Потвърдени случаи26 февруари: 243946 Потвърдени случаи27 февруари: 245627 Потвърдени случаи28 февруари: 246706 Потвърдени случаи01 март: 247038 Потвърдени случаи02 март: 249626 Потвърдени случаи03 март: 252029 Потвърдени случаи04 март: 253183 Потвърдени случаи05 март: 255381 Потвърдени случаи06 март: 258385 Потвърдени случаи07 март: 259811 Потвърдени случаи08 март: 260308 Потвърдени случаи09 март: 263303 Потвърдени случаи10 март: 266805 Потвърдени случаи11 март: 269579 Потвърдени случаи12 март: 272700 Потвърдени случаи13 март: 275859 Потвърдени случаи14 март: 277878 Потвърдени случаи15 март: 278557 Потвърдени случаи16 март: 283194 Потвърдени случаи17 март: 287568 Потвърдени случаи18 март: 291769 Потвърдени случаи19 март: 295777 Потвърдени случаи20 март: 299939 Потвърдени случаи21 март: 302480 Потвърдени случаи22 март: 303423 Потвърдени случаи23 март: 307890 Потвърдени случаи24 март: 312741 Потвърдени случаи25 март: 317116 Потвърдени случаи26 март: 321104 Потвърдени случаи27 март: 325233 Потвърдени случаи28 март: 327770 Потвърдени случаи29 март: 328753 Потвърдени случаи30 март: 333250 Потвърдени случаи31 март: 338426 Потвърдени случаи01 април: 342633 Потвърдени случаи02 април: 346327 Потвърдени случаи03 април: 350340 Потвърдени случаи04 април: 352259 Потвърдени случаи05 април: 352999 Потвърдени случаи06 април: 356859 Потвърдени случаи07 април: 356859 Потвърдени случаи08 април: 364419 Потвърдени случаи09 април: 367376 Потвърдени случаи10 април: 370179 Потвърдени случаи11 април: 371531 Потвърдени случаи12 април: 371993 Потвърдени случаи13 април: 375115 Потвърдени случаи14 април: 378059 Потвърдени случаи15 април: 380576 Потвърдени случаи16 април: 382761 Потвърдени случаи17 април: 384887 Потвърдени случаи18 април: 385963 Потвърдени случаи19 април: 386381 Потвърдени случаи20 април: 388815 Потвърдени случаи21 април: 390911 Потвърдени случаи22 април: 392913 Потвърдени случаи23 април: 392913 Потвърдени случаи24 април: 396302 Потвърдени случаи25 април: 397100 Потвърдени случаи26 април: 397500 Потвърдени случаи27 април: 399259 Потвърдени случаи28 април: 401109 Потвърдени случаи29 април: 402491 Потвърдени случаи30 април: 403728 Потвърдени случаи01 май: 404380 Потвърдени случаи02 май: 404846 Потвърдени случаи03 май: 405194 Потвърдени случаи04 май: 405825 Потвърдени случаи05 май: 406192 Потвърдени случаи06 май: 407827 Потвърдени случаи07 май: 408372 Потвърдени случаи08 май: 409495 Потвърдени случаи09 май: 409961 Потвърдени случаи10 май: 410202 Потвърдени случаи11 май: 411280 Потвърдени случаи12 май: 412157 Потвърдени случаи13 май: 412814 Потвърдени случаи14 май: 413320 Потвърдени случаи15 май: 413838 Потвърдени случаи16 май: 414041 Потвърдени случаи17 май: 414192 Потвърдени случаи18 май: 414869 Потвърдени случаи19 май: 415326 Потвърдени случаи20 май: 415687 Потвърдени случаи21 май: 416055 Потвърдени случаи22 май: 416417 Потвърдени случаи23 май: 416565 Потвърдени случаи24 май: 416646 Потвърдени случаи25 май: 416646 Потвърдени случаи26 май: 417133 Потвърдени случаи27 май: 417526 Потвърдени случаи28 май: 417819 Потвърдени случаи29 май: 418106 Потвърдени случаи30 май: 418221 Потвърдени случаи31 май: 418274 Потвърдени случаи01 юни: 418577 Потвърдени случаи02 юни: 418813 Потвърдени случаи03 юни: 419010 Потвърдени случаи04 юни: 419180 Потвърдени случаи05 юни: 419337 Потвърдени случаи06 юни: 419426 Потвърдени случаи07 юни: 419473 Потвърдени случаи08 юни: 419681 Потвърдени случаи09 юни: 419859 Потвърдени случаи10 юни: 419990 Потвърдени случаи11 юни: 420090 Потвърдени случаи12 юни: 420213 Потвърдени случаи13 юни: 420294 Потвърдени случаи14 юни: 420336 Потвърдени случаи15 юни: 420493 Потвърдени случаи16 юни: 420654 Потвърдени случаи17 юни: 420749 Потвърдени случаи18 юни: 420859 Потвърдени случаи19 юни: 420964 Потвърдени случаи20 юни: 421005 Потвърдени случаи21 юни: 421032 Потвърдени случаи22 юни: 421152 Потвърдени случаи23 юни: 421246 Потвърдени случаи24 юни: 421339 Потвърдени случаи25 юни: 421401 Потвърдени случаи26 юни: 421487 Потвърдени случаи27 юни: 421515 Потвърдени случаи28 юни: 421531 Потвърдени случаи29 юни: 421646 Потвърдени случаи30 юни: 421751 Потвърдени случаи01 юли: 421829 Потвърдени случаи02 юли: 421902 Потвърдени случаи03 юли: 421983 Потвърдени случаи04 юли: 422034 Потвърдени случаи05 юли: 422034 Потвърдени случаи06 юли: 422151 Потвърдени случаи07 юли: 422238 Потвърдени случаи08 юли: 422298 Потвърдени случаи09 юли: 422353 Потвърдени случаи10 юли: 422414 Потвърдени случаи11 юли: 422446 Потвърдени случаи12 юли: 422462 Потвърдени случаи13 юли: 422545 Потвърдени случаи14 юли: 422619 Потвърдени случаи15 юли: 422703 Потвърдени случаи16 юли: 422797 Потвърдени случаи17 юли: 422873 Потвърдени случаи18 юли: 422930 Потвърдени случаи19 юли: 422965 Потвърдени случаи20 юли: 423078 Потвърдени случаи21 юли: 423223 Потвърдени случаи22 юли: 423319 Потвърдени случаи23 юли: 423440 Потвърдени случаи24 юли: 423575 Потвърдени случаи25 юли: 423629 Потвърдени случаи26 юли: 423686 Потвърдени случаи27 юли: 423879 Потвърдени случаи28 юли: 424079 Потвърдени случаи29 юли: 424295 Потвърдени случаи30 юли: 424872 Потвърдени случаи31 юли: 424872 Потвърдени случаи01 август: 425054 Потвърдени случаи02 август: 425148 Потвърдени случаи03 август: 425541 Потвърдени случаи04 август: 426003 Потвърдени случаи05 август: 426432 Потвърдени случаи06 август: 426932 Потвърдени случаи07 август: 427481 Потвърдени случаи08 август: 427873 Потвърдени случаи09 август: 428049 Потвърдени случаи10 август: 428823 Потвърдени случаи11 август: 429628 Потвърдени случаи12 август: 430410 Потвърдени случаи13 август: 431292 Потвърдени случаи14 август: 432339 Потвърдени случаи15 август: 432962 Потвърдени случаи16 август: 433234 Потвърдени случаи17 август: 434535 Потвърдени случаи18 август: 435940 Потвърдени случаи19 август: 437327 Потвърдени случаи20 август: 438698 Потвърдени случаи21 август: 440066 Потвърдени случаи22 август: 440911 Потвърдени случаи23 август: 441295 Потвърдени случаи24 август: 443186 Потвърдени случаи25 август: 445097 Потвърдени случаи26 август: 446698 Потвърдени случаи27 август: 448431 Потвърдени случаи28 август: 450144 Потвърдени случаи29 август: 451148 Потвърдени случаи30 август: 451599 Потвърдени случаи31 август: 453689 Потвърдени случаи01 септември: 455742 Потвърдени случаи02 септември: 457487 Потвърдени случаи03 септември: 459051 Потвърдени случаи04 септември: 460691 Потвърдени случаи05 септември: 461545 Потвърдени случаи06 септември: 462033 Потвърдени случаи07 септември: 462710 Потвърдени случаи08 септември: 464715 Потвърдени случаи09 септември: 466671 Потвърдени случаи10 септември: 468300 Потвърдени случаи11 септември: 468300 Потвърдени случаи12 септември: 470835 Потвърдени случаи13 септември: 471272 Потвърдени случаи14 септември: 473270 Потвърдени случаи15 септември: 475299 Потвърдени случаи16 септември: 477161 Потвърдени случаи17 септември: 478885 Потвърдени случаи18 септември: 480777 Потвърдени случаи19 септември: 481728 Потвърдени случаи20 септември: 482186 Потвърдени случаи21 септември: 484546 Потвърдени случаи22 септември: 486738 Потвърдени случаи23 септември: 487588 Потвърдени случаи24 септември: 489423 Потвърдени случаи25 септември: 491327 Потвърдени случаи26 септември: 492365 Потвърдени случаи27 септември: 492861 Потвърдени случаи28 септември: 495397 Потвърдени случаи29 септември: 497970 Потвърдени случаи30 септември: 500112 Потвърдени случаи01 октомври: 502162 Потвърдени случаи02 октомври: 504253 Потвърдени случаи03 октомври: 505481 Потвърдени случаи04 октомври: 505994 Потвърдени случаи05 октомври: 505994 Потвърдени случаи06 октомври: 511666 Потвърдени случаи07 октомври: 514208 Потвърдени случаи08 октомври: 516510 Потвърдени случаи09 октомври: 518995 Потвърдени случаи10 октомври: 520241 Потвърдени случаи11 октомври: 520862 Потвърдени случаи12 октомври: 524333 Потвърдени случаи13 октомври: 527802 Потвърдени случаи14 октомври: 531129 Потвърдени случаи15 октомври: 534312 Потвърдени случаи16 октомври: 537752 Потвърдени случаи17 октомври: 539619 Потвърдени случаи18 октомври: 540619 Потвърдени случаи19 октомври: 545598 Потвърдени случаи20 октомври: 550555 Потвърдени случаи21 октомври: 555077 Потвърдени случаи22 октомври: 559893 Потвърдени случаи23 октомври: 564719 Потвърдени случаи24 октомври: 568073 Потвърдени случаи25 октомври: 569443 Потвърдени случаи26 октомври: 575306 Потвърдени случаи27 октомври: 582122 Потвърдени случаи28 октомври: 587765 Потвърдени случаи29 октомври: 592943 Потвърдени случаи30 октомври: 598199 Потвърдени случаи31 октомври: 601035 Потвърдени случаи01 ноември: 602492 Потвърдени случаи02 ноември: 608499 Потвърдени случаи03 ноември: 614362 Потвърдени случаи04 ноември: 619284 Потвърдени случаи05 ноември: 623946 Потвърдени случаи06 ноември: 628680 Потвърдени случаи07 ноември: 631506 Потвърдени случаи08 ноември: 632762 Потвърдени случаи09 ноември: 638048 Потвърдени случаи10 ноември: 643003 Потвърдени случаи11 ноември: 646856 Потвърдени случаи12 ноември: 650063 Потвърдени случаи13 ноември: 653209 Потвърдени случаи14 ноември: 654819 Потвърдени случаи15 ноември: 655647 Потвърдени случаи16 ноември: 658870 Потвърдени случаи17 ноември: 662739 Потвърдени случаи18 ноември: 665578 Потвърдени случаи19 ноември: 668363 Потвърдени случаи20 ноември: 671100 Потвърдени случаи21 ноември: 672555 Потвърдени случаи22 ноември: 673288 Потвърдени случаи23 ноември: 676750 Потвърдени случаи24 ноември: 679983 Потвърдени случаи25 ноември: 682552 Потвърдени случаи26 ноември: 684922 Потвърдени случаи27 ноември: 687410 Потвърдени случаи28 ноември: 688628 Потвърдени случаи29 ноември: 689356 Потвърдени случаи30 ноември: 692376 Потвърдени случаи01 декември: 695057 Потвърдени случаи02 декември: 697162 Потвърдени случаи03 декември: 699180 Потвърдени случаи69918009 март: 0 Смъртни случаи10 март: 0 Смъртни случаи11 март: 0 Смъртни случаи12 март: 1 Смъртни случаи13 март: 1 Смъртни случаи14 март: 1 Смъртни случаи15 март: 2 Смъртни случаи16 март: 2 Смъртни случаи17 март: 2 Смъртни случаи18 март: 2 Смъртни случаи19 март: 3 Смъртни случаи20 март: 3 Смъртни случаи21 март: 3 Смъртни случаи22 март: 3 Смъртни случаи23 март: 3 Смъртни случаи24 март: 3 Смъртни случаи25 март: 3 Смъртни случаи26 март: 3 Смъртни случаи27 март: 3 Смъртни случаи28 март: 3 Смъртни случаи29 март: 7 Смъртни случаи30 март: 8 Смъртни случаи31 март: 8 Смъртни случаи01 април: 8 Смъртни случаи02 април: 10 Смъртни случаи03 април: 10 Смъртни случаи04 април: 14 Смъртни случаи05 април: 17 Смъртни случаи06 април: 20 Смъртни случаи07 април: 22 Смъртни случаи07 април: 23 Смъртни случаи08 април: 24 Смъртни случаи09 април: 24 Смъртни случаи10 април: 25 Смъртни случаи11 април: 25 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи13 април: 28 Смъртни случаи14 април: 36 Смъртни случаи15 април: 36 Смъртни случаи16 април: 37 Смъртни случаи17 април: 38 Смъртни случаи18 април: 41 Смъртни случаи19 април: 41 Смъртни случаи20 април: 42 Смъртни случаи21 април: 43 Смъртни случаи22 април: 45 Смъртни случаи23 април: 49 Смъртни случаи24 април: 52 Смъртни случаи25 април: 54 Смъртни случаи26 април: 55 Смъртни случаи27 април: 56 Смъртни случаи28 април: 58 Смъртни случаи29 април: 58 Смъртни случаи30 април: 64 Смъртни случаи01 май: 66 Смъртни случаи02 май: 68 Смъртни случаи03 май: 72 Смъртни случаи04 май: 73 Смъртни случаи05 май: 78 Смъртни случаи06 май: 80 Смъртни случаи07 май: 84 Смъртни случаи08 май: 84 Смъртни случаи09 май: 86 Смъртни случаи10 май: 90 Смъртни случаи11 май: 91 Смъртни случаи12 май: 93 Смъртни случаи13 май: 95 Смъртни случаи14 май: 96 Смъртни случаи15 май: 99 Смъртни случаи16 май: 105 Смъртни случаи17 май: 105 Смъртни случаи18 май: 108 Смъртни случаи19 май: 110 Смъртни случаи20 май: 112 Смъртни случаи21 май: 116 Смъртни случаи22 май: 120 Смъртни случаи23 май: 125 Смъртни случаи24 май: 126 Смъртни случаи25 май: 130 Смъртни случаи26 май: 130 Смъртни случаи27 май: 133 Смъртни случаи28 май: 133 Смъртни случаи29 май: 134 Смъртни случаи30 май: 136 Смъртни случаи31 май: 139 Смъртни случаи01 юни: 140 Смъртни случаи02 юни: 140 Смъртни случаи03 юни: 144 Смъртни случаи04 юни: 146 Смъртни случаи05 юни: 147 Смъртни случаи06 юни: 159 Смъртни случаи07 юни: 160 Смъртни случаи08 юни: 160 Смъртни случаи09 юни: 164 Смъртни случаи10 юни: 167 Смъртни случаи11 юни: 167 Смъртни случаи12 юни: 168 Смъртни случаи13 юни: 172 Смъртни случаи14 юни: 172 Смъртни случаи15 юни: 174 Смъртни случаи16 юни: 176 Смъртни случаи17 юни: 181 Смъртни случаи18 юни: 184 Смъртни случаи19 юни: 190 Смъртни случаи20 юни: 193 Смъртни случаи21 юни: 199 Смъртни случаи22 юни: 199 Смъртни случаи23 юни: 207 Смъртни случаи24 юни: 208 Смъртни случаи25 юни: 209 Смъртни случаи26 юни: 211 Смъртни случаи27 юни: 215 Смъртни случаи28 юни: 216 Смъртни случаи29 юни: 219 Смъртни случаи30 юни: 223 Смъртни случаи01 юли: 230 Смъртни случаи02 юли: 232 Смъртни случаи03 юли: 232 Смъртни случаи04 юли: 239 Смъртни случаи05 юли: 241 Смъртни случаи06 юли: 246 Смъртни случаи07 юли: 250 Смъртни случаи08 юли: 254 Смъртни случаи09 юли: 259 Смъртни случаи10 юли: 262 Смъртни случаи11 юли: 267 Смъртни случаи12 юли: 267 Смъртни случаи13 юли: 268 Смъртни случаи14 юли: 276 Смъртни случаи15 юли: 283 Смъртни случаи16 юли: 289 Смъртни случаи17 юли: 293 Смъртни случаи18 юли: 297 Смъртни случаи19 юли: 299 Смъртни случаи20 юли: 300 Смъртни случаи21 юли: 308 Смъртни случаи22 юли: 313 Смъртни случаи23 юли: 321 Смъртни случаи24 юли: 329 Смъртни случаи25 юли: 337 Смъртни случаи26 юли: 338 Смъртни случаи27 юли: 340 Смъртни случаи28 юли: 347 Смъртни случаи29 юли: 355 Смъртни случаи30 юли: 368 Смъртни случаи31 юли: 374 Смъртни случаи01 август: 383 Смъртни случаи02 август: 385 Смъртни случаи03 август: 388 Смъртни случаи04 август: 404 Смъртни случаи05 август: 415 Смъртни случаи06 август: 424 Смъртни случаи07 август: 435 Смъртни случаи08 август: 435 Смъртни случаи09 август: 445 Смъртни случаи10 август: 447 Смъртни случаи11 август: 459 Смъртни случаи12 август: 471 Смъртни случаи13 август: 482 Смъртни случаи14 август: 482 Смъртни случаи15 август: 492 Смъртни случаи16 август: 495 Смъртни случаи17 август: 498 Смъртни случаи18 август: 512 Смъртни случаи19 август: 519 Смъртни случаи20 август: 527 Смъртни случаи21 август: 532 Смъртни случаи22 август: 539 Смъртни случаи23 август: 539 Смъртни случаи24 август: 545 Смъртни случаи25 август: 563 Смъртни случаи26 август: 572 Смъртни случаи27 август: 586 Смъртни случаи28 август: 594 Смъртни случаи29 август: 603 Смъртни случаи30 август: 605 Смъртни случаи31 август: 613 Смъртни случаи01 септември: 629 Смъртни случаи02 септември: 642 Смъртни случаи03 септември: 648 Смъртни случаи04 септември: 658 Смъртни случаи05 септември: 665 Смъртни случаи06 септември: 671 Смъртни случаи07 септември: 676 Смъртни случаи08 септември: 677 Смъртни случаи09 септември: 692 Смъртни случаи10 септември: 702 Смъртни случаи11 септември: 706 Смъртни случаи12 септември: 713 Смъртни случаи13 септември: 717 Смъртни случаи14 септември: 720 Смъртни случаи15 септември: 729 Смъртни случаи16 септември: 736 Смъртни случаи17 септември: 739 Смъртни случаи18 септември: 749 Смъртни случаи19 септември: 753 Смъртни случаи20 септември: 755 Смъртни случаи21 септември: 761 Смъртни случаи22 септември: 765 Смъртни случаи23 септември: 767 Смъртни случаи24 септември: 779 Смъртни случаи25 септември: 785 Смъртни случаи26 септември: 789 Смъртни случаи27 септември: 789 Смъртни случаи28 септември: 796 Смъртни случаи29 септември: 807 Смъртни случаи30 септември: 813 Смъртни случаи01 октомври: 825 Смъртни случаи02 октомври: 825 Смъртни случаи03 октомври: 838 Смъртни случаи04 октомври: 841 Смъртни случаи05 октомври: 844 Смъртни случаи06 октомври: 854 Смъртни случаи07 октомври: 862 Смъртни случаи08 октомври: 873 Смъртни случаи09 октомври: 880 Смъртни случаи10 октомври: 887 Смъртни случаи11 октомври: 891 Смъртни случаи12 октомври: 892 Смъртни случаи13 октомври: 915 Смъртни случаи14 октомври: 923 Смъртни случаи15 октомври: 929 Смъртни случаи16 октомври: 944 Смъртни случаи17 октомври: 958 Смъртни случаи18 октомври: 968 Смъртни случаи19 октомври: 986 Смъртни случаи20 октомври: 1008 Смъртни случаи21 октомври: 1019 Смъртни случаи22 октомври: 1048 Смъртни случаи23 октомври: 1064 Смъртни случаи24 октомври: 1077 Смъртни случаи25 октомври: 1084 Смъртни случаи26 октомври: 1094 Смъртни случаи27 октомври: 1136 Смъртни случаи28 октомври: 1161 Смъртни случаи29 октомври: 1197 Смъртни случаи30 октомври: 1225 Смъртни случаи31 октомври: 1254 Смъртни случаи01 ноември: 1279 Смъртни случаи02 ноември: 1298 Смъртни случаи03 ноември: 1349 Смъртни случаи04 ноември: 1412 Смъртни случаи05 ноември: 1466 Смъртни случаи06 ноември: 1466 Смъртни случаи07 ноември: 1576 Смъртни случаи08 ноември: 1632 Смъртни случаи09 ноември: 1665 Смъртни случаи10 ноември: 1771 Смъртни случаи11 ноември: 1851 Смъртни случаи12 ноември: 1898 Смъртни случаи13 ноември: 1970 Смъртни случаи14 ноември: 2055 Смъртни случаи15 ноември: 2091 Смъртни случаи16 ноември: 2130 Смъртни случаи17 ноември: 2282 Смъртни случаи18 ноември: 2413 Смъртни случаи19 ноември: 2530 Смъртни случаи20 ноември: 2649 Смъртни случаи21 ноември: 2778 Смъртни случаи22 ноември: 2820 Смъртни случаи23 ноември: 2880 Смъртни случаи24 ноември: 3069 Смъртни случаи25 ноември: 3226 Смъртни случаи26 ноември: 3367 Смъртни случаи27 ноември: 3529 Смъртни случаи28 ноември: 3680 Смъртни случаи29 ноември: 3749 Смъртни случаи30 ноември: 3814 Смъртни случаи01 декември: 4035 Смъртни случаи02 декември: 4188 Смъртни случаи03 декември: 4347 Смъртни случаи04 декември: 4503 Смъртни случаи05 декември: 4650 Смъртни случаи06 декември: 4729 Смъртни случаи07 декември: 4797 Смъртни случаи08 декември: 5010 Смъртни случаи09 декември: 5156 Смъртни случаи10 декември: 5283 Смъртни случаи11 декември: 5405 Смъртни случаи12 декември: 5562 Смъртни случаи13 декември: 5626 Смъртни случаи14 декември: 5688 Смъртни случаи15 декември: 5838 Смъртни случаи16 декември: 6005 Смъртни случаи17 декември: 6196 Смъртни случаи18 декември: 6339 Смъртни случаи19 декември: 6496 Смъртни случаи20 декември: 6551 Смъртни случаи21 декември: 6609 Смъртни случаи22 декември: 6765 Смъртни случаи23 декември: 6879 Смъртни случаи24 декември: 6978 Смъртни случаи25 декември: 7023 Смъртни случаи26 декември: 7073 Смъртни случаи27 декември: 7123 Смъртни случаи28 декември: 7164 Смъртни случаи29 декември: 7251 Смъртни случаи30 декември: 7405 Смъртни случаи31 декември: 7515 Смъртни случаи01 януари: 7576 Смъртни случаи02 януари: 7604 Смъртни случаи03 януари: 7644 Смъртни случаи04 януари: 7678 Смъртни случаи05 януари: 7835 Смъртни случаи06 януари: 7902 Смъртни случаи07 януари: 7961 Смъртни случаи08 януари: 8017 Смъртни случаи09 януари: 8078 Смъртни случаи10 януари: 8097 Смъртни случаи11 януари: 8126 Смъртни случаи12 януари: 8232 Смъртни случаи13 януари: 8279 Смъртни случаи14 януари: 8349 Смъртни случаи15 януари: 8396 Смъртни случаи16 януари: 8457 Смъртни случаи17 януари: 8474 Смъртни случаи18 януари: 8483 Смъртни случаи19 януари: 8565 Смъртни случаи20 януари: 8614 Смъртни случаи21 януари: 8651 Смъртни случаи22 януари: 8741 Смъртни случаи23 януари: 8799 Смъртни случаи24 януари: 8811 Смъртни случаи25 януари: 8820 Смъртни случаи26 януари: 8880 Смъртни случаи27 януари: 8916 Смъртни случаи28 януари: 8944 Смъртни случаи29 януари: 8973 Смъртни случаи30 януари: 9008 Смъртни случаи31 януари: 9028 Смъртни случаи01 февруари: 9045 Смъртни случаи02 февруари: 9142 Смъртни случаи03 февруари: 9178 Смъртни случаи04 февруари: 9218 Смъртни случаи05 февруари: 9272 Смъртни случаи06 февруари: 9302 Смъртни случаи07 февруари: 9311 Смъртни случаи08 февруари: 9331 Смъртни случаи09 февруари: 9420 Смъртни случаи10 февруари: 9482 Смъртни случаи11 февруари: 9527 Смъртни случаи12 февруари: 9561 Смъртни случаи13 февруари: 9594 Смъртни случаи14 февруари: 9608 Смъртни случаи15 февруари: 9624 Смъртни случаи16 февруари: 9671 Смъртни случаи17 февруари: 9703 Смъртни случаи18 февруари: 9744 Смъртни случаи19 февруари: 9786 Смъртни случаи20 февруари: 9821 Смъртни случаи21 февруари: 9839 Смъртни случаи22 февруари: 9854 Смъртни случаи23 февруари: 9933 Смъртни случаи24 февруари: 9978 Смъртни случаи25 февруари: 10026 Смъртни случаи26 февруари: 10079 Смъртни случаи27 февруари: 10128 Смъртни случаи28 февруари: 10167 Смъртни случаи01 март: 10191 Смъртни случаи02 март: 10308 Смъртни случаи03 март: 10391 Смъртни случаи04 март: 10413 Смъртни случаи05 март: 10506 Смъртни случаи06 март: 10571 Смъртни случаи07 март: 10593 Смъртни случаи08 март: 10614 Смъртни случаи09 март: 10764 Смъртни случаи10 март: 10902 Смъртни случаи11 март: 10999 Смъртни случаи12 март: 11094 Смъртни случаи13 март: 11196 Смъртни случаи14 март: 11234 Смъртни случаи15 март: 11285 Смъртни случаи16 март: 11472 Смъртни случаи17 март: 11579 Смъртни случаи18 март: 11715 Смъртни случаи19 март: 11817 Смъртни случаи20 март: 11932 Смъртни случаи21 март: 11966 Смъртни случаи22 март: 12019 Смъртни случаи23 март: 12188 Смъртни случаи24 март: 12307 Смъртни случаи25 март: 12413 Смъртни случаи26 март: 12512 Смъртни случаи27 март: 12601 Смъртни случаи28 март: 12650 Смъртни случаи29 март: 12710 Смъртни случаи30 март: 12913 Смъртни случаи31 март: 13068 Смъртни случаи01 април: 13197 Смъртни случаи02 април: 13313 Смъртни случаи03 април: 13438 Смъртни случаи04 април: 13507 Смъртни случаи05 април: 13589 Смъртни случаи06 април: 13786 Смъртни случаи07 април: 13786 Смъртни случаи08 април: 14034 Смъртни случаи09 април: 14170 Смъртни случаи10 април: 14308 Смъртни случаи11 април: 14351 Смъртни случаи12 април: 14418 Смъртни случаи13 април: 14619 Смъртни случаи14 април: 14746 Смъртни случаи15 април: 14871 Смъртни случаи16 април: 14979 Смъртни случаи17 април: 15100 Смъртни случаи18 април: 15138 Смъртни случаи19 април: 15195 Смъртни случаи20 април: 15412 Смъртни случаи21 април: 15518 Смъртни случаи22 април: 15618 Смъртни случаи23 април: 15618 Смъртни случаи24 април: 15826 Смъртни случаи25 април: 15859 Смъртни случаи26 април: 15907 Смъртни случаи27 април: 16101 Смъртни случаи28 април: 16182 Смъртни случаи29 април: 16278 Смъртни случаи30 април: 16368 Смъртни случаи01 май: 16399 Смъртни случаи02 май: 16444 Смъртни случаи03 май: 16492 Смъртни случаи04 май: 16548 Смъртни случаи05 май: 16609 Смъртни случаи06 май: 16773 Смъртни случаи07 май: 16800 Смъртни случаи08 май: 16886 Смъртни случаи09 май: 16902 Смъртни случаи10 май: 16929 Смъртни случаи11 май: 17045 Смъртни случаи12 май: 17104 Смъртни случаи13 май: 17150 Смъртни случаи14 май: 17194 Смъртни случаи15 май: 17243 Смъртни случаи16 май: 17250 Смъртни случаи17 май: 17259 Смъртни случаи18 май: 17343 Смъртни случаи19 май: 17379 Смъртни случаи20 май: 17416 Смъртни случаи21 май: 17447 Смъртни случаи22 май: 17474 Смъртни случаи23 май: 17487 Смъртни случаи24 май: 17496 Смъртни случаи25 май: 17496 Смъртни случаи26 май: 17581 Смъртни случаи27 май: 17617 Смъртни случаи28 май: 17637 Смъртни случаи29 май: 17652 Смъртни случаи30 май: 17657 Смъртни случаи31 май: 17662 Смъртни случаи01 юни: 17700 Смъртни случаи02 юни: 17726 Смъртни случаи03 юни: 17747 Смъртни случаи04 юни: 17792 Смъртни случаи05 юни: 17810 Смъртни случаи06 юни: 17813 Смъртни случаи07 юни: 17820 Смъртни случаи08 юни: 17854 Смъртни случаи09 юни: 17860 Смъртни случаи10 юни: 17872 Смъртни случаи11 юни: 17887 Смъртни случаи12 юни: 17893 Смъртни случаи13 юни: 17898 Смъртни случаи14 юни: 17900 Смъртни случаи15 юни: 17915 Смъртни случаи16 юни: 17932 Смъртни случаи17 юни: 17957 Смъртни случаи18 юни: 17980 Смъртни случаи19 юни: 17987 Смъртни случаи20 юни: 17989 Смъртни случаи21 юни: 17990 Смъртни случаи22 юни: 18000 Смъртни случаи23 юни: 18008 Смъртни случаи24 юни: 18013 Смъртни случаи25 юни: 18022 Смъртни случаи26 юни: 18026 Смъртни случаи27 юни: 18027 Смъртни случаи28 юни: 18027 Смъртни случаи29 юни: 18040 Смъртни случаи30 юни: 18049 Смъртни случаи01 юли: 18061 Смъртни случаи02 юли: 18067 Смъртни случаи03 юли: 18083 Смъртни случаи04 юли: 18084 Смъртни случаи05 юли: 18084 Смъртни случаи06 юли: 18125 Смъртни случаи07 юли: 18127 Смъртни случаи08 юли: 18129 Смъртни случаи09 юли: 18134 Смъртни случаи10 юли: 18138 Смъртни случаи11 юли: 18140 Смъртни случаи12 юли: 18140 Смъртни случаи13 юли: 18144 Смъртни случаи14 юли: 18154 Смъртни случаи15 юли: 18158 Смъртни случаи16 юли: 18163 Смъртни случаи17 юли: 18169 Смъртни случаи18 юли: 18169 Смъртни случаи19 юли: 18174 Смъртни случаи20 юли: 18177 Смъртни случаи21 юли: 18184 Смъртни случаи22 юли: 18187 Смъртни случаи23 юли: 18189 Смъртни случаи24 юли: 18193 Смъртни случаи25 юли: 18193 Смъртни случаи26 юли: 18194 Смъртни случаи27 юли: 18199 Смъртни случаи28 юли: 18203 Смъртни случаи29 юли: 18205 Смъртни случаи30 юли: 18211 Смъртни случаи31 юли: 18211 Смъртни случаи01 август: 18213 Смъртни случаи02 август: 18215 Смъртни случаи03 август: 18222 Смъртни случаи04 август: 18225 Смъртни случаи05 август: 18229 Смъртни случаи06 август: 18243 Смъртни случаи07 август: 18251 Смъртни случаи08 август: 18252 Смъртни случаи09 август: 18255 Смъртни случаи10 август: 18278 Смъртни случаи11 август: 18288 Смъртни случаи12 август: 18306 Смъртни случаи13 август: 18321 Смъртни случаи14 август: 18332 Смъртни случаи15 август: 18339 Смъртни случаи16 август: 18344 Смъртни случаи17 август: 18376 Смъртни случаи18 август: 18395 Смъртни случаи19 август: 18411 Смъртни случаи20 август: 18438 Смъртни случаи21 август: 18459 Смъртни случаи22 август: 18467 Смъртни случаи23 август: 18475 Смъртни случаи24 август: 18532 Смъртни случаи25 август: 18565 Смъртни случаи26 август: 18613 Смъртни случаи27 август: 18647 Смъртни случаи28 август: 18690 Смъртни случаи29 август: 18705 Смъртни случаи30 август: 18731 Смъртни случаи31 август: 18840 Смъртни случаи01 септември: 18896 Смъртни случаи02 септември: 18950 Смъртни случаи03 септември: 19001 Смъртни случаи04 септември: 19051 Смъртни случаи05 септември: 19083 Смъртни случаи06 септември: 19115 Смъртни случаи07 септември: 19149 Смъртни случаи08 септември: 19270 Смъртни случаи09 септември: 19335 Смъртни случаи10 септември: 19387 Смъртни случаи11 септември: 19387 Смъртни случаи12 септември: 19469 Смъртни случаи13 септември: 19522 Смъртни случаи14 септември: 19661 Смъртни случаи15 септември: 19744 Смъртни случаи16 септември: 19809 Смъртни случаи17 септември: 19876 Смъртни случаи18 септември: 19955 Смъртни случаи19 септември: 19985 Смъртни случаи20 септември: 20028 Смъртни случаи21 септември: 20166 Смъртни случаи22 септември: 20224 Смъртни случаи23 септември: 20251 Смъртни случаи24 септември: 20350 Смъртни случаи25 септември: 20423 Смъртни случаи26 септември: 20449 Смъртни случаи27 септември: 20489 Смъртни случаи28 септември: 20638 Смъртни случаи29 септември: 20725 Смъртни случаи30 септември: 20812 Смъртни случаи01 октомври: 20882 Смъртни случаи02 октомври: 20969 Смъртни случаи03 октомври: 20995 Смъртни случаи04 октомври: 21038 Смъртни случаи05 октомври: 21038 Смъртни случаи06 октомври: 21320 Смъртни случаи07 октомври: 21411 Смъртни случаи08 октомври: 21505 Смъртни случаи09 октомври: 21586 Смъртни случаи10 октомври: 21616 Смъртни случаи11 октомври: 21656 Смъртни случаи12 октомври: 21813 Смъртни случаи13 октомври: 21906 Смъртни случаи14 октомври: 22004 Смъртни случаи15 октомври: 22102 Смъртни случаи16 октомври: 22188 Смъртни случаи17 октомври: 22231 Смъртни случаи18 октомври: 22274 Смъртни случаи19 октомври: 22488 Смъртни случаи20 октомври: 22612 Смъртни случаи21 октомври: 22719 Смъртни случаи22 октомври: 22839 Смъртни случаи23 октомври: 22975 Смъртни случаи24 октомври: 23033 Смъртни случаи25 октомври: 23073 Смъртни случаи26 октомври: 23316 Смъртни случаи27 октомври: 23440 Смъртни случаи28 октомври: 23594 Смъртни случаи29 октомври: 23718 Смъртни случаи30 октомври: 23872 Смъртни случаи31 октомври: 23918 Смъртни случаи01 ноември: 23999 Смъртни случаи02 ноември: 24309 Смъртни случаи03 ноември: 24454 Смъртни случаи04 ноември: 24589 Смъртни случаи05 ноември: 24755 Смъртни случаи06 ноември: 24940 Смъртни случаи07 ноември: 25005 Смъртни случаи08 ноември: 25074 Смъртни случаи09 ноември: 25408 Смъртни случаи10 ноември: 25555 Смъртни случаи11 ноември: 25754 Смъртни случаи12 ноември: 25950 Смъртни случаи13 ноември: 26125 Смъртни случаи14 ноември: 26191 Смъртни случаи15 ноември: 26279 Смъртни случаи16 ноември: 26555 Смъртни случаи17 ноември: 26676 Смъртни случаи18 ноември: 26840 Смъртни случаи19 ноември: 26985 Смъртни случаи20 ноември: 27124 Смъртни случаи21 ноември: 27180 Смъртни случаи22 ноември: 27253 Смъртни случаи23 ноември: 27507 Смъртни случаи24 ноември: 27658 Смъртни случаи25 ноември: 27778 Смъртни случаи26 ноември: 27891 Смъртни случаи27 ноември: 27996 Смъртни случаи28 ноември: 28043 Смъртни случаи29 ноември: 28101 Смъртни случаи30 ноември: 28325 Смъртни случаи01 декември: 28453 Смъртни случаи02 декември: 28542 Смъртни случаи03 декември: 28656 Смъртни случаи28656 Потвърдени случаиСмъртни случаи

За повече информация относно предотвратяването на разпространението на коронавирус (COVID-19):

📑 Всички категории

SpaАвтобусна спиркаАвтомивкиАгенция за недвижими имотиАдвокатАдминистративна зона ниво 1Административна зона ниво 2Административна зона ниво 3АквариумАптекаБанкаБанкоматБарБензиностанцияБиблиотекаБижутериен магазинБолницаБоулинг пистаВетеринарни грижиВодопроводчикГимнастически салонГлавен изпълнителГрадски съветГрижа за косатаГробищеДжамияДоставка на хранаЕлектротехникЕстествени местаЖилищеЖп гараЗабележителностиЗастрахователна агенцияЗдравеЗъболекарКазиноКафенеКиносалонКлючарКозметичен салонКоли под наемКъмпингЛека железопътна гараЛекарЛетищеМагазинМагазин за домашни любимциМагазин за домашни потребиМагазин за дрехиМагазин за електроникаМагазин за книгиМагазин за ликьорМагазин за обувкиМагазин за хардуерМагазини за велосипедиМазетаМаршрутыМебелен магазинМестната властМестностиМетростанцияМузейМясто на поклонениеНаемане на филмиНиво sublocality 1Нощен клубОколностиПаркПаркингПогребален домПожарнаПокриви къщиПолитикаПолицияПосолствоПощенска станцияПранеРазговорна областРемонт на автомобилиРесторантСинагогаСкладСтадионСтаиСтоянка за такситаСупермаркетСчетоводствоСъдебна палатаТранзитна станцияТуристическа агенцияТърговски центърТърговци на автомобилиУвеселителен паркУниверсален магазинУниверситетУчрежденияФизиотерапевтФинансиФирма за преместванеФурнаХранаХрана за вкъщиХранителни стоки или супермаркетХудожествена галерияХудожникЦветарЦъркваШколызоологическа градинамагазин за хранителни стоки