Коронавирусните диаграми показват симптоми на COVID-19, разпространение, смъртност в България

Coat of arms: България
БългарияCovid-19, България
23.57875k18.863k14.14725k9.4315k4.71575k008 март09 април14 май17 юни20 юли23 август21 септември 08 март: 2 Потвърдени случаи09 март: 4 Потвърдени случаи10 март: 4 Потвърдени случаи11 март: 6 Потвърдени случаи12 март: 7 Потвърдени случаи13 март: 7 Потвърдени случаи14 март: 7 Потвърдени случаи15 март: 43 Потвърдени случаи16 март: 51 Потвърдени случаи17 март: 67 Потвърдени случаи18 март: 81 Потвърдени случаи19 март: 94 Потвърдени случаи20 март: 94 Потвърдени случаи21 март: 127 Потвърдени случаи22 март: 163 Потвърдени случаи23 март: 185 Потвърдени случаи24 март: 201 Потвърдени случаи25 март: 220 Потвърдени случаи26 март: 242 Потвърдени случаи27 март: 264 Потвърдени случаи28 март: 293 Потвърдени случаи29 март: 331 Потвърдени случаи30 март: 346 Потвърдени случаи31 март: 359 Потвърдени случаи01 април: 399 Потвърдени случаи02 април: 422 Потвърдени случаи03 април: 457 Потвърдени случаи04 април: 485 Потвърдени случаи05 април: 503 Потвърдени случаи06 април: 531 Потвърдени случаи07 април: 549 Потвърдени случаи07 април: 577 Потвърдени случаи08 април: 593 Потвърдени случаи09 април: 624 Потвърдени случаи10 април: 635 Потвърдени случаи11 април: 635 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи13 април: 661 Потвърдени случаи14 април: 735 Потвърдени случаи15 април: 747 Потвърдени случаи16 април: 783 Потвърдени случаи17 април: 800 Потвърдени случаи18 април: 865 Потвърдени случаи19 април: 878 Потвърдени случаи20 април: 894 Потвърдени случаи21 април: 929 Потвърдени случаи22 април: 975 Потвърдени случаи23 април: 1024 Потвърдени случаи24 април: 1097 Потвърдени случаи25 април: 1188 Потвърдени случаи26 април: 1247 Потвърдени случаи27 април: 1300 Потвърдени случаи28 април: 1363 Потвърдени случаи29 април: 1399 Потвърдени случаи30 април: 1447 Потвърдени случаи01 май: 1506 Потвърдени случаи02 май: 1555 Потвърдени случаи03 май: 1594 Потвърдени случаи04 май: 1618 Потвърдени случаи05 май: 1652 Потвърдени случаи06 май: 1704 Потвърдени случаи07 май: 1778 Потвърдени случаи08 май: 1829 Потвърдени случаи09 май: 1872 Потвърдени случаи10 май: 1921 Потвърдени случаи11 май: 1965 Потвърдени случаи12 май: 1990 Потвърдени случаи13 май: 2023 Потвърдени случаи14 май: 2069 Потвърдени случаи15 май: 2100 Потвърдени случаи16 май: 2174 Потвърдени случаи17 май: 2175 Потвърдени случаи18 май: 2211 Потвърдени случаи19 май: 2235 Потвърдени случаи20 май: 2259 Потвърдени случаи21 май: 2292 Потвърдени случаи22 май: 2331 Потвърдени случаи23 май: 2372 Потвърдени случаи24 май: 2408 Потвърдени случаи25 май: 2427 Потвърдени случаи26 май: 2433 Потвърдени случаи27 май: 2460 Потвърдени случаи28 май: 2460 Потвърдени случаи29 май: 2477 Потвърдени случаи30 май: 2485 Потвърдени случаи31 май: 2499 Потвърдени случаи01 юни: 2513 Потвърдени случаи02 юни: 2519 Потвърдени случаи03 юни: 2538 Потвърдени случаи04 юни: 2560 Потвърдени случаи05 юни: 2585 Потвърдени случаи06 юни: 2627 Потвърдени случаи07 юни: 2711 Потвърдени случаи08 юни: 2727 Потвърдени случаи09 юни: 2810 Потвърдени случаи10 юни: 2889 Потвърдени случаи11 юни: 2993 Потвърдени случаи12 юни: 3086 Потвърдени случаи13 юни: 3191 Потвърдени случаи14 юни: 3266 Потвърдени случаи15 юни: 3290 Потвърдени случаи16 юни: 3341 Потвърдени случаи17 юни: 3453 Потвърдени случаи18 юни: 3542 Потвърдени случаи19 юни: 3674 Потвърдени случаи20 юни: 3755 Потвърдени случаи21 юни: 3872 Потвърдени случаи22 юни: 3905 Потвърдени случаи23 юни: 3984 Потвърдени случаи24 юни: 4114 Потвърдени случаи25 юни: 4242 Потвърдени случаи26 юни: 4408 Потвърдени случаи27 юни: 4513 Потвърдени случаи28 юни: 4625 Потвърдени случаи29 юни: 4691 Потвърдени случаи30 юни: 4831 Потвърдени случаи01 юли: 4989 Потвърдени случаи02 юли: 5154 Потвърдени случаи03 юли: 5315 Потвърдени случаи04 юли: 5497 Потвърдени случаи05 юли: 5677 Потвърдени случаи06 юли: 5740 Потвърдени случаи07 юли: 5914 Потвърдени случаи08 юли: 6102 Потвърдени случаи09 юли: 6342 Потвърдени случаи10 юли: 6672 Потвърдени случаи11 юли: 6964 Потвърдени случаи12 юли: 7175 Потвърдени случаи13 юли: 7252 Потвърдени случаи14 юли: 7411 Потвърдени случаи15 юли: 7645 Потвърдени случаи16 юли: 7877 Потвърдени случаи17 юли: 8144 Потвърдени случаи18 юли: 8442 Потвърдени случаи19 юли: 8638 Потвърдени случаи20 юли: 8733 Потвърдени случаи21 юли: 8929 Потвърдени случаи22 юли: 9254 Потвърдени случаи23 юли: 9584 Потвърдени случаи24 юли: 9853 Потвърдени случаи25 юли: 10123 Потвърдени случаи26 юли: 10312 Потвърдени случаи27 юли: 10427 Потвърдени случаи28 юли: 10621 Потвърдени случаи29 юли: 10871 Потвърдени случаи30 юли: 11155 Потвърдени случаи31 юли: 11420 Потвърдени случаи01 август: 11690 Потвърдени случаи02 август: 11836 Потвърдени случаи03 август: 11955 Потвърдени случаи04 август: 12159 Потвърдени случаи05 август: 12414 Потвърдени случаи06 август: 12717 Потвърдени случаи07 август: 13014 Потвърдени случаи08 август: 13014 Потвърдени случаи09 август: 13343 Потвърдени случаи10 август: 13396 Потвърдени случаи11 август: 13512 Потвърдени случаи12 август: 13722 Потвърдени случаи13 август: 13893 Потвърдени случаи14 август: 13893 Потвърдени случаи15 август: 14243 Потвърдени случаи16 август: 14333 Потвърдени случаи17 август: 14365 Потвърдени случаи18 август: 14500 Потвърдени случаи19 август: 14669 Потвърдени случаи20 август: 14820 Потвърдени случаи21 август: 14962 Потвърдени случаи22 август: 15131 Потвърдени случаи23 август: 15131 Потвърдени случаи24 август: 15287 Потвърдени случаи25 август: 15386 Потвърдени случаи26 август: 15589 Потвърдени случаи27 август: 15751 Потвърдени случаи28 август: 15908 Потвърдени случаи29 август: 16065 Потвърдени случаи30 август: 16164 Потвърдени случаи31 август: 16190 Потвърдени случаи01 септември: 16266 Потвърдени случаи02 септември: 16454 Потвърдени случаи03 септември: 16617 Потвърдени случаи04 септември: 16775 Потвърдени случаи05 септември: 16954 Потвърдени случаи06 септември: 17050 Потвърдени случаи07 септември: 17089 Потвърдени случаи08 септември: 17146 Потвърдени случаи09 септември: 17313 Потвърдени случаи10 септември: 17435 Потвърдени случаи11 септември: 17598 Потвърдени случаи12 септември: 17799 Потвърдени случаи13 септември: 17891 Потвърдени случаи14 септември: 17918 Потвърдени случаи15 септември: 18061 Потвърдени случаи16 септември: 18216 Потвърдени случаи17 септември: 18390 Потвърдени случаи18 септември: 18544 Потвърдени случаи19 септември: 18733 Потвърдени случаи20 септември: 18819 Потвърдени случаи21 септември: 18863 Потвърдени случаи1886308 март: 0 Смъртни случаи09 март: 0 Смъртни случаи10 март: 0 Смъртни случаи11 март: 0 Смъртни случаи12 март: 1 Смъртни случаи13 март: 1 Смъртни случаи14 март: 1 Смъртни случаи15 март: 2 Смъртни случаи16 март: 2 Смъртни случаи17 март: 2 Смъртни случаи18 март: 2 Смъртни случаи19 март: 3 Смъртни случаи20 март: 3 Смъртни случаи21 март: 3 Смъртни случаи22 март: 3 Смъртни случаи23 март: 3 Смъртни случаи24 март: 3 Смъртни случаи25 март: 3 Смъртни случаи26 март: 3 Смъртни случаи27 март: 3 Смъртни случаи28 март: 3 Смъртни случаи29 март: 7 Смъртни случаи30 март: 8 Смъртни случаи31 март: 8 Смъртни случаи01 април: 8 Смъртни случаи02 април: 10 Смъртни случаи03 април: 10 Смъртни случаи04 април: 14 Смъртни случаи05 април: 17 Смъртни случаи06 април: 20 Смъртни случаи07 април: 22 Смъртни случаи07 април: 23 Смъртни случаи08 април: 24 Смъртни случаи09 април: 24 Смъртни случаи10 април: 25 Смъртни случаи11 април: 25 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи13 април: 28 Смъртни случаи14 април: 36 Смъртни случаи15 април: 36 Смъртни случаи16 април: 37 Смъртни случаи17 април: 38 Смъртни случаи18 април: 41 Смъртни случаи19 април: 41 Смъртни случаи20 април: 42 Смъртни случаи21 април: 43 Смъртни случаи22 април: 45 Смъртни случаи23 април: 49 Смъртни случаи24 април: 52 Смъртни случаи25 април: 54 Смъртни случаи26 април: 55 Смъртни случаи27 април: 56 Смъртни случаи28 април: 58 Смъртни случаи29 април: 58 Смъртни случаи30 април: 64 Смъртни случаи01 май: 66 Смъртни случаи02 май: 68 Смъртни случаи03 май: 72 Смъртни случаи04 май: 73 Смъртни случаи05 май: 78 Смъртни случаи06 май: 80 Смъртни случаи07 май: 84 Смъртни случаи08 май: 84 Смъртни случаи09 май: 86 Смъртни случаи10 май: 90 Смъртни случаи11 май: 91 Смъртни случаи12 май: 93 Смъртни случаи13 май: 95 Смъртни случаи14 май: 96 Смъртни случаи15 май: 99 Смъртни случаи16 май: 105 Смъртни случаи17 май: 105 Смъртни случаи18 май: 108 Смъртни случаи19 май: 110 Смъртни случаи20 май: 112 Смъртни случаи21 май: 116 Смъртни случаи22 май: 120 Смъртни случаи23 май: 125 Смъртни случаи24 май: 126 Смъртни случаи25 май: 130 Смъртни случаи26 май: 130 Смъртни случаи27 май: 133 Смъртни случаи28 май: 133 Смъртни случаи29 май: 134 Смъртни случаи30 май: 136 Смъртни случаи31 май: 139 Смъртни случаи01 юни: 140 Смъртни случаи02 юни: 140 Смъртни случаи03 юни: 144 Смъртни случаи04 юни: 146 Смъртни случаи05 юни: 147 Смъртни случаи06 юни: 159 Смъртни случаи07 юни: 160 Смъртни случаи08 юни: 160 Смъртни случаи09 юни: 164 Смъртни случаи10 юни: 167 Смъртни случаи11 юни: 167 Смъртни случаи12 юни: 168 Смъртни случаи13 юни: 172 Смъртни случаи14 юни: 172 Смъртни случаи15 юни: 174 Смъртни случаи16 юни: 176 Смъртни случаи17 юни: 181 Смъртни случаи18 юни: 184 Смъртни случаи19 юни: 190 Смъртни случаи20 юни: 193 Смъртни случаи21 юни: 199 Смъртни случаи22 юни: 199 Смъртни случаи23 юни: 207 Смъртни случаи24 юни: 208 Смъртни случаи25 юни: 209 Смъртни случаи26 юни: 211 Смъртни случаи27 юни: 215 Смъртни случаи28 юни: 216 Смъртни случаи29 юни: 219 Смъртни случаи30 юни: 223 Смъртни случаи01 юли: 230 Смъртни случаи02 юли: 232 Смъртни случаи03 юли: 232 Смъртни случаи04 юли: 239 Смъртни случаи05 юли: 241 Смъртни случаи06 юли: 246 Смъртни случаи07 юли: 250 Смъртни случаи08 юли: 254 Смъртни случаи09 юли: 259 Смъртни случаи10 юли: 262 Смъртни случаи11 юли: 267 Смъртни случаи12 юли: 267 Смъртни случаи13 юли: 268 Смъртни случаи14 юли: 276 Смъртни случаи15 юли: 283 Смъртни случаи16 юли: 289 Смъртни случаи17 юли: 293 Смъртни случаи18 юли: 297 Смъртни случаи19 юли: 299 Смъртни случаи20 юли: 300 Смъртни случаи21 юли: 308 Смъртни случаи22 юли: 313 Смъртни случаи23 юли: 321 Смъртни случаи24 юли: 329 Смъртни случаи25 юли: 337 Смъртни случаи26 юли: 338 Смъртни случаи27 юли: 340 Смъртни случаи28 юли: 347 Смъртни случаи29 юли: 355 Смъртни случаи30 юли: 368 Смъртни случаи31 юли: 374 Смъртни случаи01 август: 383 Смъртни случаи02 август: 385 Смъртни случаи03 август: 388 Смъртни случаи04 август: 404 Смъртни случаи05 август: 415 Смъртни случаи06 август: 424 Смъртни случаи07 август: 435 Смъртни случаи08 август: 435 Смъртни случаи09 август: 445 Смъртни случаи10 август: 447 Смъртни случаи11 август: 459 Смъртни случаи12 август: 471 Смъртни случаи13 август: 482 Смъртни случаи14 август: 482 Смъртни случаи15 август: 492 Смъртни случаи16 август: 495 Смъртни случаи17 август: 498 Смъртни случаи18 август: 512 Смъртни случаи19 август: 519 Смъртни случаи20 август: 527 Смъртни случаи21 август: 532 Смъртни случаи22 август: 539 Смъртни случаи23 август: 539 Смъртни случаи24 август: 545 Смъртни случаи25 август: 563 Смъртни случаи26 август: 572 Смъртни случаи27 август: 586 Смъртни случаи28 август: 594 Смъртни случаи29 август: 603 Смъртни случаи30 август: 605 Смъртни случаи31 август: 613 Смъртни случаи01 септември: 629 Смъртни случаи02 септември: 642 Смъртни случаи03 септември: 648 Смъртни случаи04 септември: 658 Смъртни случаи05 септември: 665 Смъртни случаи06 септември: 671 Смъртни случаи07 септември: 676 Смъртни случаи08 септември: 677 Смъртни случаи09 септември: 692 Смъртни случаи10 септември: 702 Смъртни случаи11 септември: 706 Смъртни случаи12 септември: 713 Смъртни случаи13 септември: 717 Смъртни случаи14 септември: 720 Смъртни случаи15 септември: 729 Смъртни случаи16 септември: 736 Смъртни случаи17 септември: 739 Смъртни случаи18 септември: 749 Смъртни случаи19 септември: 753 Смъртни случаи20 септември: 755 Смъртни случаи21 септември: 761 Смъртни случаи761 Потвърдени случаиСмъртни случаи
23.57875k18.863k14.14725k9.4315k4.71575k008 март09 април14 май17 юни20 юли23 август21 септември 09 март: 4 Потвърдени случаи10 март: 4 Потвърдени случаи11 март: 6 Потвърдени случаи12 март: 7 Потвърдени случаи13 март: 7 Потвърдени случаи14 март: 7 Потвърдени случаи15 март: 43 Потвърдени случаи16 март: 51 Потвърдени случаи17 март: 67 Потвърдени случаи18 март: 81 Потвърдени случаи19 март: 94 Потвърдени случаи20 март: 94 Потвърдени случаи21 март: 127 Потвърдени случаи22 март: 163 Потвърдени случаи23 март: 185 Потвърдени случаи24 март: 201 Потвърдени случаи25 март: 220 Потвърдени случаи26 март: 242 Потвърдени случаи27 март: 264 Потвърдени случаи28 март: 293 Потвърдени случаи29 март: 331 Потвърдени случаи30 март: 346 Потвърдени случаи31 март: 359 Потвърдени случаи01 април: 399 Потвърдени случаи02 април: 422 Потвърдени случаи03 април: 457 Потвърдени случаи04 април: 485 Потвърдени случаи05 април: 503 Потвърдени случаи06 април: 531 Потвърдени случаи07 април: 549 Потвърдени случаи07 април: 577 Потвърдени случаи08 април: 593 Потвърдени случаи09 април: 624 Потвърдени случаи10 април: 635 Потвърдени случаи11 април: 635 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи12 април: 661 Потвърдени случаи13 април: 661 Потвърдени случаи14 април: 735 Потвърдени случаи15 април: 747 Потвърдени случаи16 април: 783 Потвърдени случаи17 април: 800 Потвърдени случаи18 април: 865 Потвърдени случаи19 април: 878 Потвърдени случаи20 април: 894 Потвърдени случаи21 април: 929 Потвърдени случаи22 април: 975 Потвърдени случаи23 април: 1024 Потвърдени случаи24 април: 1097 Потвърдени случаи25 април: 1188 Потвърдени случаи26 април: 1247 Потвърдени случаи27 април: 1300 Потвърдени случаи28 април: 1363 Потвърдени случаи29 април: 1399 Потвърдени случаи30 април: 1447 Потвърдени случаи01 май: 1506 Потвърдени случаи02 май: 1555 Потвърдени случаи03 май: 1594 Потвърдени случаи04 май: 1618 Потвърдени случаи05 май: 1652 Потвърдени случаи06 май: 1704 Потвърдени случаи07 май: 1778 Потвърдени случаи08 май: 1829 Потвърдени случаи09 май: 1872 Потвърдени случаи10 май: 1921 Потвърдени случаи11 май: 1965 Потвърдени случаи12 май: 1990 Потвърдени случаи13 май: 2023 Потвърдени случаи14 май: 2069 Потвърдени случаи15 май: 2100 Потвърдени случаи16 май: 2174 Потвърдени случаи17 май: 2175 Потвърдени случаи18 май: 2211 Потвърдени случаи19 май: 2235 Потвърдени случаи20 май: 2259 Потвърдени случаи21 май: 2292 Потвърдени случаи22 май: 2331 Потвърдени случаи23 май: 2372 Потвърдени случаи24 май: 2408 Потвърдени случаи25 май: 2427 Потвърдени случаи26 май: 2433 Потвърдени случаи27 май: 2460 Потвърдени случаи28 май: 2460 Потвърдени случаи29 май: 2477 Потвърдени случаи30 май: 2485 Потвърдени случаи31 май: 2499 Потвърдени случаи01 юни: 2513 Потвърдени случаи02 юни: 2519 Потвърдени случаи03 юни: 2538 Потвърдени случаи04 юни: 2560 Потвърдени случаи05 юни: 2585 Потвърдени случаи06 юни: 2627 Потвърдени случаи07 юни: 2711 Потвърдени случаи08 юни: 2727 Потвърдени случаи09 юни: 2810 Потвърдени случаи10 юни: 2889 Потвърдени случаи11 юни: 2993 Потвърдени случаи12 юни: 3086 Потвърдени случаи13 юни: 3191 Потвърдени случаи14 юни: 3266 Потвърдени случаи15 юни: 3290 Потвърдени случаи16 юни: 3341 Потвърдени случаи17 юни: 3453 Потвърдени случаи18 юни: 3542 Потвърдени случаи19 юни: 3674 Потвърдени случаи20 юни: 3755 Потвърдени случаи21 юни: 3872 Потвърдени случаи22 юни: 3905 Потвърдени случаи23 юни: 3984 Потвърдени случаи24 юни: 4114 Потвърдени случаи25 юни: 4242 Потвърдени случаи26 юни: 4408 Потвърдени случаи27 юни: 4513 Потвърдени случаи28 юни: 4625 Потвърдени случаи29 юни: 4691 Потвърдени случаи30 юни: 4831 Потвърдени случаи01 юли: 4989 Потвърдени случаи02 юли: 5154 Потвърдени случаи03 юли: 5315 Потвърдени случаи04 юли: 5497 Потвърдени случаи05 юли: 5677 Потвърдени случаи06 юли: 5740 Потвърдени случаи07 юли: 5914 Потвърдени случаи08 юли: 6102 Потвърдени случаи09 юли: 6342 Потвърдени случаи10 юли: 6672 Потвърдени случаи11 юли: 6964 Потвърдени случаи12 юли: 7175 Потвърдени случаи13 юли: 7252 Потвърдени случаи14 юли: 7411 Потвърдени случаи15 юли: 7645 Потвърдени случаи16 юли: 7877 Потвърдени случаи17 юли: 8144 Потвърдени случаи18 юли: 8442 Потвърдени случаи19 юли: 8638 Потвърдени случаи20 юли: 8733 Потвърдени случаи21 юли: 8929 Потвърдени случаи22 юли: 9254 Потвърдени случаи23 юли: 9584 Потвърдени случаи24 юли: 9853 Потвърдени случаи25 юли: 10123 Потвърдени случаи26 юли: 10312 Потвърдени случаи27 юли: 10427 Потвърдени случаи28 юли: 10621 Потвърдени случаи29 юли: 10871 Потвърдени случаи30 юли: 11155 Потвърдени случаи31 юли: 11420 Потвърдени случаи01 август: 11690 Потвърдени случаи02 август: 11836 Потвърдени случаи03 август: 11955 Потвърдени случаи04 август: 12159 Потвърдени случаи05 август: 12414 Потвърдени случаи06 август: 12717 Потвърдени случаи07 август: 13014 Потвърдени случаи08 август: 13014 Потвърдени случаи09 август: 13343 Потвърдени случаи10 август: 13396 Потвърдени случаи11 август: 13512 Потвърдени случаи12 август: 13722 Потвърдени случаи13 август: 13893 Потвърдени случаи14 август: 13893 Потвърдени случаи15 август: 14243 Потвърдени случаи16 август: 14333 Потвърдени случаи17 август: 14365 Потвърдени случаи18 август: 14500 Потвърдени случаи19 август: 14669 Потвърдени случаи20 август: 14820 Потвърдени случаи21 август: 14962 Потвърдени случаи22 август: 15131 Потвърдени случаи23 август: 15131 Потвърдени случаи24 август: 15287 Потвърдени случаи25 август: 15386 Потвърдени случаи26 август: 15589 Потвърдени случаи27 август: 15751 Потвърдени случаи28 август: 15908 Потвърдени случаи29 август: 16065 Потвърдени случаи30 август: 16164 Потвърдени случаи31 август: 16190 Потвърдени случаи01 септември: 16266 Потвърдени случаи02 септември: 16454 Потвърдени случаи03 септември: 16617 Потвърдени случаи04 септември: 16775 Потвърдени случаи05 септември: 16954 Потвърдени случаи06 септември: 17050 Потвърдени случаи07 септември: 17089 Потвърдени случаи08 септември: 17146 Потвърдени случаи09 септември: 17313 Потвърдени случаи10 септември: 17435 Потвърдени случаи11 септември: 17598 Потвърдени случаи12 септември: 17799 Потвърдени случаи13 септември: 17891 Потвърдени случаи14 септември: 17918 Потвърдени случаи15 септември: 18061 Потвърдени случаи16 септември: 18216 Потвърдени случаи17 септември: 18390 Потвърдени случаи18 септември: 18544 Потвърдени случаи19 септември: 18733 Потвърдени случаи20 септември: 18819 Потвърдени случаи21 септември: 18863 Потвърдени случаи1886309 март: 0 Смъртни случаи10 март: 0 Смъртни случаи11 март: 0 Смъртни случаи12 март: 1 Смъртни случаи13 март: 1 Смъртни случаи14 март: 1 Смъртни случаи15 март: 2 Смъртни случаи16 март: 2 Смъртни случаи17 март: 2 Смъртни случаи18 март: 2 Смъртни случаи19 март: 3 Смъртни случаи20 март: 3 Смъртни случаи21 март: 3 Смъртни случаи22 март: 3 Смъртни случаи23 март: 3 Смъртни случаи24 март: 3 Смъртни случаи25 март: 3 Смъртни случаи26 март: 3 Смъртни случаи27 март: 3 Смъртни случаи28 март: 3 Смъртни случаи29 март: 7 Смъртни случаи30 март: 8 Смъртни случаи31 март: 8 Смъртни случаи01 април: 8 Смъртни случаи02 април: 10 Смъртни случаи03 април: 10 Смъртни случаи04 април: 14 Смъртни случаи05 април: 17 Смъртни случаи06 април: 20 Смъртни случаи07 април: 22 Смъртни случаи07 април: 23 Смъртни случаи08 април: 24 Смъртни случаи09 април: 24 Смъртни случаи10 април: 25 Смъртни случаи11 април: 25 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи12 април: 28 Смъртни случаи13 април: 28 Смъртни случаи14 април: 36 Смъртни случаи15 април: 36 Смъртни случаи16 април: 37 Смъртни случаи17 април: 38 Смъртни случаи18 април: 41 Смъртни случаи19 април: 41 Смъртни случаи20 април: 42 Смъртни случаи21 април: 43 Смъртни случаи22 април: 45 Смъртни случаи23 април: 49 Смъртни случаи24 април: 52 Смъртни случаи25 април: 54 Смъртни случаи26 април: 55 Смъртни случаи27 април: 56 Смъртни случаи28 април: 58 Смъртни случаи29 април: 58 Смъртни случаи30 април: 64 Смъртни случаи01 май: 66 Смъртни случаи02 май: 68 Смъртни случаи03 май: 72 Смъртни случаи04 май: 73 Смъртни случаи05 май: 78 Смъртни случаи06 май: 80 Смъртни случаи07 май: 84 Смъртни случаи08 май: 84 Смъртни случаи09 май: 86 Смъртни случаи10 май: 90 Смъртни случаи11 май: 91 Смъртни случаи12 май: 93 Смъртни случаи13 май: 95 Смъртни случаи14 май: 96 Смъртни случаи15 май: 99 Смъртни случаи16 май: 105 Смъртни случаи17 май: 105 Смъртни случаи18 май: 108 Смъртни случаи19 май: 110 Смъртни случаи20 май: 112 Смъртни случаи21 май: 116 Смъртни случаи22 май: 120 Смъртни случаи23 май: 125 Смъртни случаи24 май: 126 Смъртни случаи25 май: 130 Смъртни случаи26 май: 130 Смъртни случаи27 май: 133 Смъртни случаи28 май: 133 Смъртни случаи29 май: 134 Смъртни случаи30 май: 136 Смъртни случаи31 май: 139 Смъртни случаи01 юни: 140 Смъртни случаи02 юни: 140 Смъртни случаи03 юни: 144 Смъртни случаи04 юни: 146 Смъртни случаи05 юни: 147 Смъртни случаи06 юни: 159 Смъртни случаи07 юни: 160 Смъртни случаи08 юни: 160 Смъртни случаи09 юни: 164 Смъртни случаи10 юни: 167 Смъртни случаи11 юни: 167 Смъртни случаи12 юни: 168 Смъртни случаи13 юни: 172 Смъртни случаи14 юни: 172 Смъртни случаи15 юни: 174 Смъртни случаи16 юни: 176 Смъртни случаи17 юни: 181 Смъртни случаи18 юни: 184 Смъртни случаи19 юни: 190 Смъртни случаи20 юни: 193 Смъртни случаи21 юни: 199 Смъртни случаи22 юни: 199 Смъртни случаи23 юни: 207 Смъртни случаи24 юни: 208 Смъртни случаи25 юни: 209 Смъртни случаи26 юни: 211 Смъртни случаи27 юни: 215 Смъртни случаи28 юни: 216 Смъртни случаи29 юни: 219 Смъртни случаи30 юни: 223 Смъртни случаи01 юли: 230 Смъртни случаи02 юли: 232 Смъртни случаи03 юли: 232 Смъртни случаи04 юли: 239 Смъртни случаи05 юли: 241 Смъртни случаи06 юли: 246 Смъртни случаи07 юли: 250 Смъртни случаи08 юли: 254 Смъртни случаи09 юли: 259 Смъртни случаи10 юли: 262 Смъртни случаи11 юли: 267 Смъртни случаи12 юли: 267 Смъртни случаи13 юли: 268 Смъртни случаи14 юли: 276 Смъртни случаи15 юли: 283 Смъртни случаи16 юли: 289 Смъртни случаи17 юли: 293 Смъртни случаи18 юли: 297 Смъртни случаи19 юли: 299 Смъртни случаи20 юли: 300 Смъртни случаи21 юли: 308 Смъртни случаи22 юли: 313 Смъртни случаи23 юли: 321 Смъртни случаи24 юли: 329 Смъртни случаи25 юли: 337 Смъртни случаи26 юли: 338 Смъртни случаи27 юли: 340 Смъртни случаи28 юли: 347 Смъртни случаи29 юли: 355 Смъртни случаи30 юли: 368 Смъртни случаи31 юли: 374 Смъртни случаи01 август: 383 Смъртни случаи02 август: 385 Смъртни случаи03 август: 388 Смъртни случаи04 август: 404 Смъртни случаи05 август: 415 Смъртни случаи06 август: 424 Смъртни случаи07 август: 435 Смъртни случаи08 август: 435 Смъртни случаи09 август: 445 Смъртни случаи10 август: 447 Смъртни случаи11 август: 459 Смъртни случаи12 август: 471 Смъртни случаи13 август: 482 Смъртни случаи14 август: 482 Смъртни случаи15 август: 492 Смъртни случаи16 август: 495 Смъртни случаи17 август: 498 Смъртни случаи18 август: 512 Смъртни случаи19 август: 519 Смъртни случаи20 август: 527 Смъртни случаи21 август: 532 Смъртни случаи22 август: 539 Смъртни случаи23 август: 539 Смъртни случаи24 август: 545 Смъртни случаи25 август: 563 Смъртни случаи26 август: 572 Смъртни случаи27 август: 586 Смъртни случаи28 август: 594 Смъртни случаи29 август: 603 Смъртни случаи30 август: 605 Смъртни случаи31 август: 613 Смъртни случаи01 септември: 629 Смъртни случаи02 септември: 642 Смъртни случаи03 септември: 648 Смъртни случаи04 септември: 658 Смъртни случаи05 септември: 665 Смъртни случаи06 септември: 671 Смъртни случаи07 септември: 676 Смъртни случаи08 септември: 677 Смъртни случаи09 септември: 692 Смъртни случаи10 септември: 702 Смъртни случаи11 септември: 706 Смъртни случаи12 септември: 713 Смъртни случаи13 септември: 717 Смъртни случаи14 септември: 720 Смъртни случаи15 септември: 729 Смъртни случаи16 септември: 736 Смъртни случаи17 септември: 739 Смъртни случаи18 септември: 749 Смъртни случаи19 септември: 753 Смъртни случаи20 септември: 755 Смъртни случаи21 септември: 761 Смъртни случаи761 Потвърдени случаиСмъртни случаи

За повече информация относно предотвратяването на разпространението на коронавирус (COVID-19):

📑 Всички категории

SpaАвтобусна спиркаАвтомивкиАгенция за недвижими имотиАдвокатАдминистративна зона ниво 1Административна зона ниво 2Административна зона ниво 3АквариумАптекаБанкаБанкоматБарБензиностанцияБиблиотекаБижутериен магазинБолницаБоулинг пистаВетеринарни грижиВодопроводчикГимнастически салонГлавен изпълнителГрадски съветГрижа за косатаГробищеДжамияДоставка на хранаЕлектротехникЕстествени местаЖилищеЖп гараЗабележителностиЗастрахователна агенцияЗдравеЗъболекарКазиноКафенеКиносалонКлючарКозметичен салонКоли под наемКъмпингЛека железопътна гараЛекарЛетищеМагазинМагазин за домашни любимциМагазин за домашни потребиМагазин за дрехиМагазин за електроникаМагазин за книгиМагазин за ликьорМагазин за обувкиМагазин за хардуерМагазини за велосипедиМазетаМаршрутыМебелен магазинМестната властМестностиМетростанцияМузейМясто на поклонениеНаемане на филмиНиво sublocality 1Нощен клубОколностиПаркПаркингПогребален домПожарнаПокриви къщиПолитикаПолицияПосолствоПощенска станцияПранеРазговорна областРемонт на автомобилиРесторантСинагогаСкладСтадионСтаиСтоянка за такситаСупермаркетСчетоводствоСъдебна палатаТранзитна станцияТуристическа агенцияТърговски центърТърговци на автомобилиУвеселителен паркУниверсален магазинУниверситетУчрежденияФизиотерапевтФинансиФирма за преместванеФурнаХранаХрана за вкъщиХранителни стоки или супермаркетХудожествена галерияХудожникЦветарЦъркваШколызоологическа градинамагазин за хранителни стоки